KT chuong 3 -DS7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chuong 3 -DS7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn :Đại số – lớp7 (ĐỀ :A)
Thời gian :45 phút(Không kể thời gia phát đề)
Bài tập 1: (5điểm)Lượng mưa trung bình hàng tháng của Pleiku trong một năm (đơn vị tính: mm) được thu thập và ghi lại ở bảng sau:
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lượng mưa
(mm)
25
50
75
100
175
200
300
275
250
225
75
50

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài tập2: (5điểm) Điểm kiểm tra môn toán học kỳ I của một lớp 7 được thống kê lại theo bảng sau :

7
5
8
9
6
7
8
5
5
10

6
9
4
7
10
8
4
8
8
8

9
8
5
8
8
7
4
5
7
10

5
3
7
7
6
9
9
8
10
8

a -Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
b) Lập bảng “Tần Số”
c) Tính số trung bành cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn :Đại số – lớp7 (ĐỀ :B)
Thời gian :45 phút(Không kể thời gia phát đề)
Bài tập 1: (5điểm)Lượng mưa trung bình hàng tháng của Pleiku trong một năm (đơn vị tính: mm) được thu thập và ghi lại ở bảng sau:
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lượng mưa
(mm)
50
75
100
150
175
250
300
250
225
200
175
150

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài tập2: (5điểm) Điểm kiểm tra môn Sinh vật học kỳ I của một lớp 7 được thống kê lại theo bảng sau :

7
9
8
9
9
7
8
5
5
10

6
9
4
7
10
8
4
3
7
7

9
8
5
8
8
7
7
5
7
9

5
3
4
7
7
9
9
8
10
8

a -Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
b) Lập bảng “Tần Số”
c) Tính số trung bành cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Hỏi và đáp