KT chuong 2 – HH7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KT chuong 2 – HH7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Huệ Thứ ……… ngày ….. tháng …… năm 2011
Họ và tên: ……………………………………………. KIỂM TRA 45 PHÚT
Lớp: ………………………………………………………. MÔN HÌNH HỌC – Lớp 7
Điểm
Chữ ký
Nhận xét của giáo viên:

Bằng số

Băng chữ

ĐỀ BÀI:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2diểm)
1-Cho vuông tại A có AB = 6 cm’ AC = 8 cm thì BC bằng:
A. 25 cm B. 5 cm C. cm D. 10 cm
2- Cho cân tại A, biết 400 thì bằng:
A. 600 B. 1000 C. 800 D. 1500
2- Hãy điền dấu X vào ô trống mà em chọn:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Tam giác vuông có một góc 45o là tam giác vuông cân

2
Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó

3
Nếu cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

4
Tam giác cân có một góc bằng 70o là tam giác đều.

II- TỰ LUẬN : (8diểm)
Bài 1: (2 điểm) Tam giác có độ dài ba cạnh là 18 cm; 24 cm; 30cm có phải là tam giác vuông không? Vì sao?
Bài 1: Cho tam giác ABC, AH vuông góc với BC, AH=12cm, AB=15cm, CH=16cm.
Tính độ dài BH,AB?
Tam giác ABC là tam giác vuông hay không? Vì sao?
Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC, AB.
Chứng minh BM=CN và ?
Gọi I là giao điểm của BM và CN. Chứng minh tam giác IBC cân?
Chứng minh AI là phân giác của góc A?
Chứng minh AI vuông góc với BC?
Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M,N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ B và C xuống AC, AB.
Chứng minh BM=CN và ?
Gọi I là giao điểm của BM và CN. Chứng minh tam giác IBC cân?
Chứng minh AI là phân giác của góc A?
Chứng minh AI vuông góc với BC?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
BÀI GIẢI
B. ĐIỂM

TN
1:
Bài 1: 1 – B ; 2 – B; 3 – D ; 4 – B
Mỗi câu đúng 0.5 điểm.

2
Bài 2:1- Đúng ; 2- Sai 3 – Sai, 4- Đúng
Mỗi câu đúng 0.25 điểm.

TL
Bài 1
Ta có: 302 = 900
242 +182 = 576 + 324 = 900
Suy ra: 302 = 242 +182
Vậy tam giác đã cho là tam giác vuông

0,5 đ
1.0 đ
0.5 đ

Bài 2

GT
Cho 900
=
MAOx tai A, MB Oy tại B

KL
a) Chứng minh:MA =MB.
b) Chứng minh: MD = ME.
c)Chứng minh: OM DE.

a) Xét OAM và OBM có = (gt) ;
= 900
và OM chung
nênOAM = OBM (cạnh huyền- góc nhọn)
MA =MB.
b) Xét DAM và EBM có = 900
MA =MB. (câu a)
đối đỉnh)
Nên DAM = EBM ( g-c –g)
MD = ME.
c) Ta có : OA = OB ( vì OAM = OBM);
AD = BE ( vì DAM = EBM);
Nên OA + AD = OB + BE hay OD = OE
Lại có = (gt) ; OH là cạnh chung nênHOD = HOE ( c-g-c)

Mà kề bù)
= 900OM DE tại H.
Vẽhình+ GT-KL
0.5 đ

1.5 đ
0.5 đ

1.5 đ
0.5 đ

1.0 đ
0.25đ

0.5 đ
0.25đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.