KT chương 1 hình9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT chương 1 hình9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 9
Tiết 19
Ngày soạn: 8/10/2015
Ngày dạy: /10/2015

KIỂM TRA CHƯƠNG I
Thời gian 45 phút
A. MỤC TIÊU.
-Kiến thức: Kiểm tra tiếp thu kiến thức về các hệ thức trong tam gtác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn.
-Kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập, trình bày gọn, lập luận chặt chẽ.
-Thái độ: Làm bài nghiêm túc độc lập.
– Năng lưc hình thành: Làm việc độc lập tự chủ, trình bày.
B. CHUẨN BỊ.
-Gv: Đề bài kiểm tra thời lượng 45 phút in sẵn.
-Hs: Ôn lại các kiến thức về các hệ thức về cạnh , đường cao và góc trong tam giác vuông.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1/ Liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Vận dụngđược hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Số câu

3

3

Số điểm

3-30%

3-30%

2/ Định nghiã tỉ số lượng giác của góc nhọn

Vẽ được tam giác vuông, sử dụng định lí py ta go và tính được các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Số câu

5

5

Số điểm

4- 40%

4-40%

3/Tính chất của tỉ số lượng giác của góc nhọn

Vận dụng hợp lí các tính chất của tỉ số lượng giác của góc nhọn

Số câu

1
1

Số điểm

1-10%
1-10%

4/ Liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Giải được tam giác vuông

Số câu

3

3

Số điểm

2-20%

2-20%

Tổng số câu

5
6
1
12

Tổng số điểm

4,0
5,0
1,0
10.0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN HÌNH 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề chẵn
Bài 1: (4 điểm).
Cho tam giác ABC . Biết AB = 5cm, AC = 12cm, BC = 13cm.
Tính các tỉ số lượng giác của góc B
Bài 2: (6 điểm).
Cho ABC vuông tại A Biết AB = 3cm, BC = 5cm.
1/ Giải tam giác vuông ABC.( số đo góc làm tròn đến độ)
2/ Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt đường thẳng AC tại D . Tính độ dài các đoạn thẳng AD, BD
3/ Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của A trên BC và BD . Chứng minh : BF.BD = BE.BC
4/ Tính: Sin4B – cos4B + 2cos2B
Đề lẻ
Bài 1: (4 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 6cm, AC = 4,5 cm.
Tính các tỉ số lượng giác của góc B
Bài 2: (6 điểm).
Cho ABC vuông tại A Biết AC = 3cm, BC = 5cm.
1/ Giải tam giác vuông ABC. ( số đo góc làm tròn đến độ)
2/ Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt đường thẳng AB tại D . Tính độ dài các đoạn thẳng AD, CD
3/ Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của A trên BC và CD . Chứng minh : CF.CD = CE.BC
4/ Tính: cos6B + sin6B + 3sin2cos2B
Đáp án đề chẵn

Bài
Nội dung
Điểm

1
(4 điểm)
ABC có : BC2 = 132 = 169, AB2 + AC2 = 52 + 122 = 169
Do đó: BC2 = AB2 + AC2
Suy ra: ABC vuông tại A(định lí Py-ta-go đảo)
Theo định nghĩa tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, ta có:
;
(1 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(Mỗi tỉ số đúng 0,5 điểm)

2
(6 điểm)
1/ Giải tam giác vuông ABC.

ABC vuông tại A, theo định lý Py-ta-go ta có :
BC2 = AB2 + AC2

Ta lại có:

Hỏi và đáp