KT chuong 1 HH9 -2010-2D – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT chuong 1 HH9 -2010-2D, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Huệ Thứ ngày tháng năm 2010
Lớp: KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC LỚP 9
Họ &tên:……………………………………………… Thời gian: 45 phút- BÀI SỐ 1
ĐIỂM
Chữ ký GV
Nhận xét của giáo viên

Bằng số

Bằng chữ

I- TRẮC NGHIỆM:(2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn:
Câu 1: Tam giác nào sau đây là vuông, nếu độ dài ba cạnh là
A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm
C. 11cm; 13cm; 6cm D. cả ba câu đều đúng
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tai A, có = 600 và BC = 30cm thì AC = ?
A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. 10cm
Câu 3: Cho cos= 0,5678 thì độ lớn của góc gần bằng:
A. 340 36’ B. 550 24’ C. 550 36’ D. 340 35’
Câu 4: Các so sánh nào sau đây là sai
A. Sin450 < tg 450 B. cos320 < sin320 C. tg300 = cotg600 D. sin650 =cos250
Câu 5: Cho ABC vuông tại A có tỷ số độ dài hai cạnh góc vuông là 5:3. Góc nhỏ nhất của tam giác vuông đó là:
A. 310 B. 320 C. 590 D. 580
Câu 6: Biết cos = 0,8 thì sin bằng:
A. 0.36 B. 0.64 C. 0.6 D. 0.8
Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sin2500 + cos2500 = 1 B. tg 400.cotg500 = 1
C. Cos 470 = sin 470 D. tg700 = sin700.cos700
Câu 8: Cho ABC vuông tại A, biết AB = 15cm ; AC = 8cm. Sin B bằng:
A. B. C. D.
II- TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Biết sin= .Tính costgvà cotg
Bài 2: (2.5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông biết BC =32cm; AC=27cm
Bài 3: ( 3.5 điểm) Cho ABC có AB = 5 cm; AC = 12 cm; BC = 13 cm
Chứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH.( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC.
Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.
—————————— HẾT ———————————

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: HÌNH HỌC 9 – Bài số 1

I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: B
Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: A Câu 8: B (0.25đX8 = 2 đ)
II- TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính đúng: cos= ; (1.0 đ)
tg= ; (0.5đ)
cotg(0.5đ)
Bài 2: Tính đúng : AB = 17.18 cm (1đ)
Tính đúng: = 320 ; (1đ)
= 580 (0.5đ)
Bài 4: Vẽ hình (0.25 đ)
Ta có: 52 +122 = 132 AB2 +AC2 =BC2
ABC vuông tại A (1đ)
AH = cm) (0.5đ)
Ta có : AHB vuông tại H mà HEAB tại E
nên AH2 = AE.AB
AHC vuông tại H mà HFAC tại F
nên AH2 = AF.AC (1đ)
Do đó: AE.AB=AF.AC.
c) Xét AEF và ABC
Ta có: AE.AB = AF.AC
Mà chung
Nên AEF ACB ( c-g-c) (0.75đ)
Lưu ý: Học sinh giải cách khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa
—————————— HẾT ———————————

GV: Lê Văn Hòa

Trường THCS Nguyễn Huệ Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2010
Lớp: 9.10 KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC LỚP 9
Họ &tên:……………………………………………… Thời gian: 45 phút
ĐIỂM
Chữ ký GV
Nhận xét của giáo viên

Bằng số

Bằng

Hỏi và đáp