KT CHUONG 1 ĐS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT CHUONG 1 ĐS, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 7. . . .
Bài kiểm tra 1 tiết môn đại số 7
( Tiết 22 theo PPCT )

đề bài
Phần trắc nghiệm ( 3,5 điểm ):
Hãy chọn và điền vào phiếu làm bài phương án đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: Cách viết nào đúng trong các cách viết sau:
A) N ε Z
B) Z ε Q
C) Q ε R
D) Z ( R

Câu2: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A)
B)
C)
D)

Câu 3: Kết quả của phép tính: là:

A)
B)
C)
D)

Câu 4: Kết quả của phép tính: (-2,3) + 4,9 + 5 + (- 4,9) + 2,3 là:
A) 14,4
B) 5
C) -19,4
D) -5

Câu 5: Tìm x, biết:
A) x
B) x
C) x
D) Tất cả đều sai

Câu 6: Kết quả của phép tính: 22.23 là:
A) 26
B) 45
C) 25
D) 46

Câu 7: Giá trị của x trong tỉ lệ thức: là:

A) 1
B)
C) 4
D)

Phiếu trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7

Phương án chọn

Phần tự luận ( 6,5 điểm ):
Bài 1: ( 1,5 điểm)Tính:
a, 3,5 + 4,2 + + ( -4,2) + (-3,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:
a, x-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.