KT chuong 1 dai 8 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT chuong 1 dai 8 hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài kiểm tra chương i
Môn:..Hình Học 8.. Thời gian …45.phút
Họ tên:…………………………………………………………
Lớp:……………………………………………………………..

Trắc nghiệm (2đ)
Câu 1: Một tứ gác có nhiều nhất bao nhiêu góc nhọn? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Câu 2: Hình thang vuông ABCD tại A và D , AB=16 cm, BC=10 cm, CD=24 cm. Tính đoạn AD bằng
A. 2cm B. 4cm C. 6cm D. 8cm.
Câu 3: Hai góc của hình thang cân có hiệu bằng 300 . Đó là hai góc nằm kề ở .
A. Một đáy B. Một cạnh cạnh bên
Câu 4: Cạnh của hình thoi bằng 1 đường chéo của nó khi đó các góc của nó có các cặp số đo là .
A. 300 và 1500. B. 450 và 1350. C. 600 và 1200. D. 900.
Câu 5: Hãy điền vào chỗ trống (…..) các câu sau một trong các cụm từ :
hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông để được một dấu hiệu nhận biết.
A. Hình bình hành có một góc vuông là……………………………………………………
B. Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là………………………………………………………
C. Hình thang có hai cạnh bên song song là……………………………………………………………
D. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là …………………….

Tự luận.(8đ)
Cho hình bình hành ABCD trong đó AD = 2AB. Từ C kẻ CE vuông góc với AB. Nối E với trung điểm M của AD. Từ M kẻ MF vuông góc với CE , MF cắt BC tại N.
a/ Tứ giác ADCE là hình gì ? vì sao ?
b/ Chứng minh tứ giác MNCD là hình thoi.
c/ Tam giác EMC là tam giác gì ? Vì sao ?
d/Chứng minh
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Bài kiểm tra chương i
Môn:…………………………… Thời gian ………phút
Họ tên:……………………………………….Lớp:………..

Trắc nghiệm (2đ)
Câu 1:Tứ giác ABCD có 3 góc ngoài tại đỉnh A, B, C theo thứ tự bằng 300, 700, 1000 . Tính góc trong D bằng: A. 100. B . 200. C. 400. D. 600.
Câu2: Tâm đối xứng của hình bình hành ABCD là .
A. Điểm A B. Điểm B C. Trung điểm của AB D. Giao điểm hai đường chéo
Câu 3: Hình thang ABCD (AB // CD), M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Biết AB = 14 cm, MN = 20 cm. Độ dài cạnh CD bằng:
A. 17 B. 24 cm C. 26 cm D. 34 cm
Câu 4: Hình thoi có hai đường chéo bằng 6cm và 8cm thì cạnh hình thoi bằng:
A. 5 cm B. 7 cm C. 10 cm D. 12,5 cm.
Câu 5: Hãy điền vào chỗ trống (…..) các câu sau một trong các cụm từ :
hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông để được một dấu hiệu nhận biết.
A. Hình bình hành có một góc vuông là……………………………………………………
B. Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là………………………………………………………
C. Hình thang có hai cạnh bên song song là……………………………………………………………
D. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là …………………….

Tự luận.(8đ)
Cho hình bình hành ABCD trong đó AD = 2AB. Từ C kẻ CE vuông góc với AB. Nối E với trung điểm M của AD. Từ M kẻ MF vuông góc với CE , MF cắt BC tại N.
a/ Tứ giác ADCE là hình gì ? vì sao ?
b/ Chứng minh tứ giác MNCD là hình thoi.
c/ Tam giác EMC là tam giác gì ? Vì sao ?
d/Chứng minh

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.