KT chuong 1 co ma tran va dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT chuong 1 co ma tran va dap an, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết : 22
Ngày soạn: 29/ 10/2010
Ngày dạy :
KIỂM TRA MỘT TIẾT
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra mức độ tiếp thu của học sinh trong chương I.
Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh
Phát huy tư duy cho học sinh
II/ Phương tiện dạy học:
– GV: Đề kiểm tra.
– HS: Nội dung bài học chương I.
Ma trận đề

Chủ đề

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thực hiện phép tính
Số câu
4

1

2
5

Số điểm
2

1

2

Tìm x (trong tỉ lệ thức, trong dấu GTTĐ,
Số câu
2
1

2

Số điểm
1
1

Chia tỉ lệ
Số câu

1

2
3

Số điểm

2

1

4
3
3

III/ Tiến trình tiết dạy:
GV chép đề bài lên bảng
Câu 1 : Điền vào chỗ trống cho thích hợp
33 .92 = 3…
10020 = (….. . 4)20
x2006 : x….. = x
(2.7)10 = 4 .. . 75
Câu 2 : Khoanh tròn trước câu trả lời đúng
từ tỉ lệ thức 2:5 = 1,2 : x ta có giá trị của x là
A. 3; B. 3,2; C. 0,48; D. 2,08
b) Giá trị của biểu thức bằng :
A. B. C. D.
Câu 3 : Thực hiện các phép toán bằng cách hợp lí

Câu 4:
Tìm x trong tỉ lệ thức:
Câu 5:
Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đẫ thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. biết rằng số kg giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tìm số kg giấy vụn của mỗi chi đội
Câu 6 :
Tìm giá trị nhỏ nhất của A =
Đáp án và biểu điểm
Câu 1 : 2điểm
Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu 2 : 1 điểm
Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu 3 : 3điểm
Mỗi ý đúng cho 1 điểm

Câu 4 (1 điểm )
tìm được x =
Câu 5: 4 (2 điểm )
Gọi số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt là a,b,c (kg)
Vì tổng số kg giấy vụn thu được là 120 kg nên ta có a +b+c= 120
Vì số kg giấy vụn của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 9,7,8 nên

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và giải tìm ra được
a = 45; b =35; c = 40

Câu 6 : (1 điểm )
Tìm được A2000 (0,5 điểm )
tìm được điều kiện của x (0,5 điểm )
Hướng dẫn học ở nhà:
Đọc trước bài: Đại lượng tỷ lệ nghịch

Hỏi và đáp