KT chung II HH 7co du MT, DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT chung II HH 7co du MT, DA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
HỌ VÀ TÊN

Lớp : 7A..
đề kiểm tra Chương II
Môn hình học
Thời gian 45

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Bài 1. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có =700, = 500. Tính số đo góc A
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2. (1,0 điểm) Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3. (2,5điểm)
a)Tìm xem có các tam giác nào bằng nhau ở mỗi hình 1) 2) 3) dưới đây
b) Nêu tên các tam giác cân; tam giác vuông (nếu có) trên mỗi hình .

………………………………………………………….
………………………………………………………..
…………………………………………………………
……………………………………………………….. …………………………………………………………
……………………………………………………….. …………………………………………………………
………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4. (2,0 điểm) Tìm độ dài x trên hình dưới đây

………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5. (3 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H BC)
a) Chứng minh HB = HC
b) Chứng minh
c) Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Hướng dẫn chấm Và BIểU ĐIểM

TT
NộI DUNG
ĐIểM

Bài 1. (1,5)
Cho tam giác ABC có =700, = 500. Tính số đo góc A
*Áp dụng đinh lí tổng ba góc trong tam giác tính được góc A bằng 600

1,5đ

Bài 2. (1,0)
Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác
(Như SGK)

Bài 3. (2,5)
a) Chỉ nêu được tên tam giác nào bằng nhau ở mỗi hình 1) 2) 3) cho mỗi câu 0,5đ
b) Chỉ nêu được tên tam giác là tam giác cân, tam giác vuông ở hình a) c) thì cho mỗi câu 0,5đ
2,5đ

Bài 4. (2,0 điểm)
Áp dụng đ/lí py-ta-go để tìm được độ dài x trên mỗi hình e) f) mỗi câu 1,0 đ
Hình e) x= 36

Bài 5. (3,0 điểm)
Vẽ hình đúng, sạch sẽ (0,5đ)
Ghi GT, KL đầy đủ, chính xác (0,5đ)
GT
ABC, AB = AC
AH BC (H C)
HD AB (D AB)
HE AC (E AC)

KL
a) HB = HC
b)
c) HDE cân

Chứng minh
a) Xét AHB và AHC có:
(1đ)
Từ đó, suy ra HB = HC (2 cạnh tương ứng)
b) Vì AHB = AHC (c/m trên)
Nên suy ra (2 góc tương ứng) (0,5đ)
c) Vì suy ra AH là tia phân giác của góc BAC (0,5đ)

0,5đ

0,5đ

1,0đ

1,0đ

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II

I. Mục tiêu
1. Phạm vi kiến thức: Tiết … ( tiết …
2. Mục đích:
a) Đối với HS: Kiểm tra việc học tập của học sinh thông qua các chuẩn
b) Đối với GV: Thông qua kiểm tra để đánh giá học sinh về mức độ tiếp thu kiến thức của các em, từ đó có biện pháp điều chỉnh trong giảng dạy để khắc phục Các yếu kém của các em cũng như nâng cao chất lượng dạy học.
3. hình thức: 100% Tự luận
Ma trận đề

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

thấp
cao

1. Tổng 3 góc của một tam giác
Biết định lí về tổng 3 góc của một tam giác

 2,

Số câu
1(bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.