KT chưio7ng I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chưio7ng I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trần Hưng Đạo

ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
Môn : Hình học 9
( ĐỀ 1 )

I / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 2điểm )
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:(câu đúng 0,5 điểm )
Câu 1 :
Độ dài AC trong hình vẽ dưới đây là:

a .
b. AC = 4
c .
d . AC = 2

Câu 2 :
tanC trong hình vẽ dưới đây bằng :

a. b.
c. d.

Câu 3 :
Kết quả tìm x trong hình vẽ dưới đây là :

a . x = 16
b. x = 10
c . x = 20
d . x = 4

Câu 4 :
Hệ thức đúng trong hình vẽ dưới đây là :

a . AB2 = BH.CH
b. AB2 = AH.BC
c . AB2 = BH.BC
d . AB2 = CH.BC

II / PHẦN LUẬN : ( 8điểm )
Bài 1 : ( 1điểm )
( 1 + tan2 ).cos2
Bài 2 : ( 3điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A có cos B = 0,6 . Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn C .
Bài 3 : ( 4điểm )
Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH , biết AH= 15cm ; AC= 25cm .
a / Tính CH ; BH ; AB ;
b / M là trung BC. Tính diện tích tam giác AHM .

HẾT

GV soạn đề : Nguyễn Thành Tâm Ngày soạn : 13/10/2012
Ngày kiểm tra : 17/10/2012Trường THCS Trần Hưng Đạo

ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
Môn : Hình học 9
( ĐỀ 2 )

I / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 2điểm )
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:(câu đúng 0,5 điểm )
Câu 1 :
Kết quả tìm x trong hình vẽ dưới đây là :

a . x = 10
b. x = 4
c . x = 20
d . x = 16

Câu 2 :
Hệ thức đúng trong hình vẽ dưới đây là :

a . AC2 = BH.CH
b. AC2 = AH.BC
c . AC2 = BH.BC
d . AC2 = CH.BC

Câu 3 :
tanB trong hình vẽ dưới đây bằng :

a. b.
c. d.

Câu 4 :
Độ dài AC trong hình vẽ dưới đây là:

a . AC = 4
b. AC = 2
c .
d .

II / PHẦN LUẬN : ( 8điểm )
Bài 1 : ( 1điểm )
Tính : ( 1 + cot2 ).sin2
Bài 2 : ( 3điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A có cos B = 0,8 . Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn C .
Bài 3 : ( 4điểm )
Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH , biết AH= 15cm ; HC= 20cm .
a / Tính AC ; BH ; AB ;
b / M là trung BC. Tính diện tích tam giác AHM .

HẾT

GV soạn đề : Nguyễn Thành Tâm Ngày soạn : 13/10/2012
Ngày kiểm tra : 17/10/2012ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
Môn : Hình học 9
( ĐỀ 1 )
I / PHẦN TRẮC NGHIỆM :
( Mỗi câu đúng đáp án GV cho 0,5 điểm )
Câu
1
2
3
4

Đáp án
b
a
d
c

II / PHẦN LUẬN :
Bài 1 : ( 1 + tan2 ).cos2
= ( 1,0 điểm )
Bài 2 : Ta có : vàlà hai góc phụ nhau ( 0,5điểm )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.