KT Chg III HH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT Chg III HH 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương 3 HH 9Năm Học 2011-2012
ĐỀ A
Bài 1: (1đ)
Trên đường tròn (O;R) lấy hai điểm A và B sao cho độ dài ; hãy tính số đo của góc ở tâm
Bài 2: (2,5đ)
Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ,các đường cao AM;BN;CK cắt nhau tại H . Hãy nêu các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn ( vẽ hình chi tiết;lập luận để kết luận tứ giác nội tiếp)

Bài 3: (2.5 đ)
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 4cm nội tiếp đường tròn (O;R).
Tính bán kính R.
Tính diện tích phần hình tròn (O) nằm ngoài tam giác đều ABC .
Bài 4:: (4 đ)
Cho tam giác DEF có ba góc nhọn,đường cao DH.Gọi K là điểm đối xứng với H qua DE, I là điểm đối xứng với H qua DF, C là giao điểm của KI và DE.Chứng minh:
a) DIFH nội tiếp,xác định tâm O và bán kính;
b) DI = DK;
c) FC DE

ĐỀ B

Bài 1: (1đ)
Trên đường tròn (O;R) lấy hai điểm C và D sao cho độ dài ; hãy tính số đo của góc ở tâm

Bài 2: (2,5đ)
Cho tam giác DEF có 3 góc nhọn ,các đường cao DM;EN;FK cắt nhau tại A . Hãy nêu các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn ( vẽ hình chi tiết;lập luận để kết luận tứ giác nội tiếp)

Bài 3: (2.5 đ)
Cho tam giác đều MNP có cạnh bằng 6cm nội tiếp đường tròn (O;R).
Tính bán kính R.
Tính diện tích phần hình tròn (O) nằm ngoài tam giác đều MNP .
Bài 4:: (4 đ)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn,đường cao AH.Gọi K là điểm đối xứng với H qua AB, I là điểm đối xứng với H qua AC, E là giao điểm của KI và AC.Chứng minh:
a) AKBH nội tiếp,xác định tâm O và bán kính;
b) AI = AK;
c) BE AC

ĐÁP ÁN ĐỀ A
Câu
Diễn giải
Điểm

Bài 1(1đ)
Ta có công thức

=>

0,25đ

0,25đ

0,5đ

Bài2(2,5đ)
Hình vẽ đúng
Các tứ giác ANMB;BKNC;CMKA nội tiếp vì có hai góc bằng nhau thuộc 2 đỉnh liên tiếp cùng nhìn xuống một cạnh

0,25đ
0,25đ x 3

0.5đ x 3

Bài3:(2.5đ)

a) Vẽ AH vuông góc BC,vì tam giác ABC đều nên AH cũng là trung tuyến ,trung trực,phân giác
Mà OB = OC nên O cũng thuộc AH,hay O là trọng tâm
Do đó AO = AH
Mà AH = AB.Sin= 4.= 2(cm)
Nên AO = .2= ( cm)
b) Có S(O) = .()2 =(cm2)
Và S = ( cm2)
Do đó Sgiới hạn = S(O) – S = (cm2)

Hình vẽ sai không chấm điểm

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

Bài 4:(4 đ)

1,5đ
Ch minh: HFID nội tiếp
Vì H và I đối xứng nhau qua DF nên DF là đường trung trực của HI
DH = DI
Và FH = FI
Mà DF là cạnh chung
Vậy ( C-C-C)
=>= 900
Tứ giác DHFI có 1800
Nên tứ giác DHFI nội tiếp được trong đường tròn, tâm O là trung điểm của DF và có bán kính là

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ
Ch minh: DI = DK
Vì H và K đối xứng nhau qua DE nên DE là đường trung trực của HK
DH = DK
Mà DH = DI ( CMT)
Nên DI = DK

0,25đ

0,25đ
0,25đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.