kt chat luong dau nam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt chat luong dau nam, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2010 – 2011
Môn : TOÁN – Lớp 9
Thời gian : 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1: ( 2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

x + 1 = 5 – 2x b.

Bài 2: ( 1,5 điểm) Giải bất phương trình sau đây rồi biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:

3x – 2 x – 8

Bài 3: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a. b.

Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi AH là đường cao.
a. Chứng minh (ABH đồng dạng với (CBA
b. Biết AB = 6; AC = 8. Tính độ dài các đoạn thẳng BC và BH
c. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và BH. Chứng minh:

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2010 – 2011
Môn : TOÁN – Lớp 9
Thời gian : 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1: ( 2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

x + 1 = 5 – 2x b.

Bài 2: ( 1,5 điểm) Giải bất phương trình sau đây rồi biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:

3x – 2 x – 8

Bài 3: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a. b.

Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi AH là đường cao.
a. Chứng minh (ABH đồng dạng với (CBA
b. Biết AB = 6; AC = 8. Tính độ dài các đoạn thẳng BC và BH
c. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và BH. Chứng minh:
ĐÁP ÁN: Đề THI KHảO SÁT ĐầU NĂM MÔN TOÁN 9 ( 2010- 2011)
Bài 1: ( 2.5 Điểm )
Câu a: ( 1 Điểm ) Câu b: ( 1.5 Điểm)
x + 1 = 5 – 2x
x + 2x = 5 – 1 (0.5đ) (0.5đ)
3x = 4 (0.25đ) x – 2 = 3 hoặc x – 2 = -3 (0.5đ)
x = (0.25đ) x = 5 hoặc x = -1 (0.5đ)
Bài 2: ( 1.5 điểm)
3x – 2 x – 8
3x – x -8 + 2 (0.5đ)
2x -6 (0.25đ)
x -3 (0.25đ)

Biểu diễn tập nghiệm đúng được 0.5đ ( chú ý tại điểm -3 phải có dấu ngoặc vuông)
Bài 3: ( 2 điểm)
a. (1 đ) = 5.0,6 + 4 : 3 (0.5đ) = 3 + (0.5đ)
b. ( 1 đ) = (0.25đ)
= (0.25đ)
= (0.25đ)
= (0.25đ)
Bài 4: ( 4 điểm)
a. ( 1 đ) ( ABH và ( CBA là hai tam giác vuông lần lượt tại H và A (0.25đ)
có: B là góc chung (0.5đ)
Nên ( ABH đồng dạng với ( CBA (0.25đ)
b. ( 1.5đ) Áp dụng định lý Pi-Ta-Go vào tam giác vuông ABC có : BC2 = AB2 + AC2 ( 0.75đ)
BC2 = 36 + 64 = 100 (0.25đ)
BC = 10 (0.5đ)

c. ( 1.5đ) ( ABH có MN là đường trung bình nên
MN song song AB (0.25đ
mà AB ( 0.25đ)
( ANC có MN và AH là hai đường cao cắt nhau tại M
Nên M là trực tâm do đó (0.25đ)
suy ra góc ACM phụ với góc NAC (0.25đ)
Mà ( ABC vuông tại A nên góc BAN phụ với góc NAC (0.25đ)
Do đó: (0.25đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.