KT Ch3 (Tu luan)(ma tran+dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT Ch3 (Tu luan)(ma tran+dap an), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG III
( Tiết 56 Tuần 27 theo PPCT)NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Phương trình bậc nhất một ẩn và phưng trình quy về phương trình bậc nhất
Giải được phương trình bậc nhất 1 ẩn

Giải được phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn
Phối hợp được các phương pháp để giải phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10%

1
1 đ
10%
1
1 đ
10%
3

30%

Phương trình tích

Giải được phương trình tích

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1 đ
10 %

1

10%

Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Phát biểu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Tìm ĐKXĐ của PT chứa ẩn ở mẫu
Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10 %
1
1 đ
10 %
1
1 đ
10%

3
3 đ
30%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải được bài toán bằng cách lập phuơng trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3 đ
30%

1
3 đ
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2 đ
20%
2
2 đ
20%
3
5 đ
50%
1
1 đ
10%
8
10 đ
100%

Trường THCS Tiến Hưng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3
Lớp 8A … MÔN: ĐẠI SỐ 8

Điểm
Lời phê

I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Phát biểu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
Áp dụng : Tìm điều kiện xác định của phương trình sau:

II/ TỰ LUẬN : (8 điểm)
Bài 1 : (4 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 2x – 4 = 0 b) 7 + 2x = 32 – 3x
c) (x + 2)(3x – 12) = 0 d)
Bài 2: (3 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Tiến Hưng Hướng dẫn chấm ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3
Lớp 8A … MÔN: ĐẠI SỐ 8
I/ TRẮC NGHIỆM : 2 điểm
– Nêu đúng các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức (1đ)
– ĐKXĐ : x 0 ; x -1 (1đ)
II/ PHẦN TỰ LUẬN : 8 điểm
Bài 1 : 4 điểm
a) 2x – 4 = 0

(1đ)

b) 7 + 2x = 32 – 3x

(1đ)

d) (1)
ĐKXĐ : x (0 ; x (-1 (0,25đ)
Quy đồng và khử mẫu hai vế:
(1)
Suy ra (x-1)(x+1) + x = 2x-1 (0,25đ)
( x2 – 1 + x = 2x – 1
( x2 +x -2x = -1+1
( x2 – x = 0
( x(x-1) = 0
( x = 0 hoặc x = 1 (0,25đ)
x = 0 (Loại); x = 1 (Nhận)
Vậy pt (1) có một nghiệm x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.