kt c4 dai 9. chuot – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kt c4 dai 9. chuot, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ :

Bài 1: (2 đ) Giải phương trình
a. b.
Bài 2: (2 đ)Cho (P) và đường thẳng (d) y= 2x+m
Vẽ (P)
bTìm m để (P) tiếp xúc (d)
Bài 3 (3,5 đ) Cho phương trình x2 + mx – 5 = 0 (1)
a/ Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm với mọi m.
b/ Tìm m để phương trình (1) có nghiệm bằng 2?Tìm nghiệm còn lại?
c/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1) tìm m để x12+x22= 26
Bài 4(1,5đ): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 8 và số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai.
Bài 5: (1 đ) cho hai phương trình: x2 +ax + b = 0 (1) và x2 +cx + d = 0 (2).
Biết ac 2( b+d) . Chứng minh rằng ít nhât một trong hai phương trình có nghiệm.

KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn: ĐẠI SỐ
ĐỀ :

Bài 1: (2 đ) Giải phương trình
a. b.

Bài 2: (2 đ)Cho (P) và đường thẳng (d) y= 2x+m
Vẽ (P)
bTìm m để (P) tiếp xúc (d)
Bài 3 (3,5 đ) Cho phương trình x2 + mx – 5 = 0 (1)
a/ Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm với mọi m.
b/ Tìm m để phương trình (1) có nghiệm bằng 2?Tìm nghiệm còn lại?
c/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1) tìm m để x12+x22= 26
Bài 4(1,5đ): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 8 và số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai.
Bài 5: (2 đ) cho hai phương trình: x2 +ax + b = 0 (1) và x2 +cx + d = 0 (2). Biết ac 2( b+d) . Chứng minh rằng ít nhât một trong hai phương trình có nghiệm.

Hỏi và đáp