Kt C1 dai 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kt C1 dai 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Trãi
Lớp: 8/…
Họ và tên:……………………
Điểm:
KIỂM TRA 1 TIẾT
(Đại số 8 – Chương I)
Năm học: 2010-2011

Phần I. Trắc nghiệm ( 4 điểm)
Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả đúng trong mỗi câu hỏi sau :
Câu 1: Kết quả của phép nhân x(2×2 +1) là:
A. 2×2 +x B. 2×2 +1 C. 2×3 +x D. 2×3 +1

Câu 2: Kết quả của phép chia 18x3y2z : 6xyz là:
A. 3x2y B.3x2y2z C. 3xyz D. 3x2yz

Câu 3: Đa thức 5xy2 + 9xy – x2y2 chia hết cho đơn thức nào sau đây?
A. -x2y2 B. xy2 C. – 3xy D. x2y

Câu 4: Giá trị của biểu thức x2 – 2x +1 tại x = -1 là:
A. 0 B.2 C. – 4 D.4

Bài 2: Điền các đơn thức đa thức thích hợp vào chỗ trống (…):
a) …..- 10xy + 25y2 = (………)2
b) (x +…)(x -…) = x2 – 4y2
Bài 3: Mỗi câu sau đúng hay sai? Hãy điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Câu
Đúng
Sai

1
-3x -6 = -3(x-2)

2
(x – y)2n = (y – x)2n

Phần II :Tự luận (6 điểm)
Bài 1. Làm tính nhân: Bài 2. Tìm x, biết: 5x (x – 2010) – x + 2010 = 0

a) 5x.(3×2 – 2x + 1) …………………………………………
………………….. …………………………………………
………………….. .………………………………………..
b) (x – 4)(2×2+3) …………………………………………
………………….. …………………………………………
………………….. …………………………………………
………………….. …………………………………………

Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – y2 + 3x + 3y b) x2 – 8x +15
…………………….. ……………………………
…………………….. ……………………………
…………………….. ……………………………
…………………….. ……………………………
…………………….. ……………………………

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 – 2x +3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.