KT C I HH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT C I HH 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phú Hội
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 9A2 MÔN: HÌNH HỌC 9. Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Câu 1: (1 đ) Cho tam giác ABC, đường cao AH = 2; AB = 4.
a) Tính sinB
b) Tính
Câu 2: (1 đ) Cho sin = 0,8. Tính
a) Tính cos
b) Tính tg
Câu 3: (0.5 đ) Tính giá trị của biểu thức sau:
A = cos2100 + cos2400 + cos2500 + cos2800
Câu 4: (0.5 đ) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần: (không sử dụng máy tính và bảng số)
Sin 15o ; cos 45o ; sin 60o ; cos 80o
Câu 5: (2 đ) Dựng góc , biết Sin = 0,6. Tính độ lớn của góc .
Câu 6: (1,5 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có AHBC, AB = 8, BC = 10.
Tính HB, HC, HA ?
Câu 7: (1,5 đ) Cho tam giác vuông ABC với các cạnh góc vuông AB = 6, AC = 8.
Hãy giải tam giác vuông ABC.
Câu 8: (1,5 đ) Cho ( ABC có AB = 5 cm, , đường cao AH (H BC).Hãy
tính độ dài AH, CB, HC ?
Câu 9: (0.5 đ) Chứng minh rằng diện tích của một tam giác bằng một nửa tích của hai cạnh kề một góc
nhọn nhân với sin của góc nhọn ấy.
– – – ( Hết ( – – –
BÀI LÀM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.