KT 8 TUAN HKI TOAN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 8 TUAN HKI TOAN 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng gd-đt vụ bản ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HKI NĂM HỌC 2016 – 2017
Trường THCS Hiển Khánh Môn : Toán
( Thời gian làm bài: 90 phút)
I/ Trắc nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức là:
A. x > 2 B. x < 2 C. D.
Câu 2: Căn bậc hai của là :
A. a – b B. b – a C. D. a – b và b – a
Câu 3. Giá trị của biểu thức bằng:
A. B. C. D.
Câu 4. Biểu thức bằng:
A. B. C. D.
Câu 5. Giá trị x sao cho : là:
A. B. C. D. Không có x thoả mãn
Câu 6. Biết giá trị biểu thức bằng :
A. B. C. 5 D.
Câu 7 Cho hình vẽ sau, khẳng định nào là sai:

A. B.

C. D.

Câu 8. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,5m. các tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc 420. Chiều cao của cột đèn là:
A. B. C. D.
II/ Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 9: (1 điểm) Rút gọn biểu thức:
a) b)
Câu 10: (1,5 điểm)
Cho biểu thức: A= với x 0 , x1.
a) Chứng minh rằng
b) Tìm x biết A 0
Câu 11: (1,5 điểm) Giải phương trình:
a) b)

Câu 12. Cho tam giác ABC () ; Đường cao AH.
Chứng minh:
Gọi M;N lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ H xuống AB và AC.
Chứng minh AM.AB = AN.AC
c) Cho Tính AH.
Câu 5: (1 điểm) Tìm các số x;y;z biết:
——————————————————————-

Biểu điểm và đáp án môn Toán
I. Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng cho 0.25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
D
A
C
D
A
B
C

II. Tự luận:
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 9
1, đ
a)

b)

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 10
1,5 đ
a) với x 0 , x1.

với x 0 , x1.

Vậy

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 11
1,5 đ
a) : x0
( loại)
Vậy phương trình có nghiệm x = 16
b) : x2

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

Câu 12
3 đ

a) 1 đ
Xét vuông tại H có

Xét vuông tại H có
(1) v à (2)

b) 1 đ
Xét vuông tại H có hệ thức giữa cạnh và đường cao)
Tương tự ta có :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.