kt 45phut toan 6 -tuan 22-chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kt 45phut toan 6 -tuan 22-chuan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ HỌC 6 – TUẦN 22
I. Trắc nghiệm: (4 đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tập hợp số nguyên nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần?
a). 2; -17; 5; 1; -2; 0 b). -2; -17; 0; 1; 2; 5
c). -15; – 10 ; -2; 0; 5; 9 d). 21; -2; 0; 1; 2; 5
Câu 2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
a). N Z b). -8 N c). 10 Z d). -7 Z
Câu 3: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương:
a). Đúng b) Sai
Câu 4: Tổng của 2 số đối nhau là:
a). Số dương b). Số âm c). Số 0 d). Số tự nhiên
Câu 5: Biểu thức (-2)4 bằng:
a. -8 b. 16 c. 8 d. -16
Câu 6: Trong tập số nguyên Z cách tính đúng là:
a). 40 – (– 10) = 50 b). 40 – (–10) = –30
c). 40 – (–10) = – 50 d). 40 – (–10) = –30
Câu 7: Trong tập số nguyên Z phép tính nào sau đây sai:
a). (–7).( –5) = 35 b). (–27). (–2) = 54
c). (–7).9 = 63 d). (–3).( – 6) = 18
Câu 8: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức số: 7 – (4 – 6 + 12) là:
a). 7 – 4 – 6 + 12 b). 7 + 4 – 6 +12
c). 7 – 4 + 6 + 12 d). 7 – 4 + 6 – 12
II. Tự luận: (6 đ)

Bài 1: Tính: (1,5 đ)
a) (100 – 95) – 2016 b). 7.( –55 + 45) c). 12.45 + 12.55
Bài 2: Tìm x biết: (3 đ)
a) x + 9 = – 41 b). x – 12 = –9 + 14 c). 2.(x + 1) – 10 =4
Bài 3: (1 đ)
a) Tìm tất cả các ước của –8
b) Tìm 4 bội của 7
Bài 4: ( 0,5 đ) Tính tổng của tất cả các số nguyên x thoả mãn
Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.