kt 45phut chương thống ke – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kt 45phut chương thống ke, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Lợi Kiểm tra 45 phút
Họ tên:…………………… Đại số 7- Tuần 24
Lớp 7/…..

ĐIỂM
Nhận xét của Giáo Viên

Trắc nghiệm ( 3đ)
Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau đây:
Câu 1:Số lỗi chính tả trong một bài làm văn của học sinh lớp 7 được cô giáo ghi lại như sau:

3 4 4 5 3 1 3 4
2 3 4 4 5 4 6 2
5 5 3 5 4 2 3 6
7 5 6 6 4 4 2 6

Dấu hiệu thường được kí hiệu:
a.X0 b. X c. N d.
Dấu hiệu ở đây là gì?
a.Số học sinh lớp 7A b. Số bài làm của học sinh lớp 7A
c.Số lỗi chính tả trong bài làm văn. c.Số học sinh viết đúng lỗi chính tả trong bài làm.

Số học sinh làm bài tập làm văn là:
a.30 b.31 c.32 d.33
Có bao nhiêu lỗi chính tả khác nhau trong bài làm của học sinh là:
a.5 b.6 c.7 d.8

Lỗi chính tả ít nhất là:
a.10 b.7 c.1 d.6
Lỗi chính tả nhiều nhất là:
a.10 b.7 c.1 d.6

Có bao nhiêu bạn mắc 4 lỗi:
a.10 b.7 c.8 d.9

Có bao nhiêu bạn đọc mắc 6 lỗi:
a.4 b.7 c.5 d.6

Câu 2: Biểu đồ minh họa điểm kiểm tra HKI môn toán của lớp 7A như sau:

2.1 Số bạn đạt dưới điểm trung bình là:
a.5 b.6 c.8 d.7
2.2 Số bạn đọc tham gia làm bài tập là :
a.30 b.42 c.40 d.45
2.3 Điểm trung bình làm bài của lớp 7A là:
a.6,8 b.6.9 c.7,0 d.7,1
2.4 Đa số học sinh làm bài đạt điểm:
a. 4 b. 6 c.7 d.8

Tự luận (7 đ)
Số lượng khách hàng ngày đến tham quan một cuộc triểm lãm sách trong 10 ngày được ghi lại như sau:

STT ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số
300
250
280
300
320
240
300
240
250
300

a.Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng “tần số”
c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Nêu ý nghĩa.
d. Tìm mốt của dấu hiệu. Nêu ý nghĩa ( 1đ)
e. Dựng biểu đồ đoạn thẳng ( 2đ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.