KT 45p – Đại 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT 45p – Đại 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1 tiết (Đại 7 – tiết 65 )
Lớp 7K – ngày 12/3/2004
Bài 1: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau. (2 điểm)
Bài 2: Thu gọn đơn thức và chỉ rõ bậc của đơn thức đó
(2 điểm)

Bài 3: Cho các đơn thức: (4 điểm)
A(x) = x2 + 3×4 – 2×3 – x2 – 2×4- x + 2
B(x) = 2x – 3×3 + x3 + 2×3 + x4 -7
Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.
Tính A(x) + B(x); A(x) – B(x)
Bài 4:
a. Trong các số 0 ; 4 ; -4 ; 2 số nào là nghiệm của đa thức
P(x) = x2 – 4x (1 điểm)
b. Tìm nghiệm của đa thức (1 điểm)
M(x) = 4x + 2
N(x) = x2 + 4x – 5
Kiểm tra 1 tiết (Đại 7 – tiết 65 )
Lớp 7K – ngày 12/3/2004
Bài 1: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau. (2 điểm)
Bài 2: Thu gọn đơn thức và chỉ rõ bậc của đơn thức đó
(2 điểm)

Bài 3: Cho các đơn thức: (4 điểm)
A(x) = x2 + 3×4 – 2×3 – x2 – 2×4- x + 2
B(x) = 2x – 3×3 + x3 + 2×3 + x4 -7
Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.
Tính A(x) + B(x); A(x) – B(x)
Bài 4:
a. Trong các số 0 ; 4 ; -4 ; 2 số nào là nghiệm của đa thức
P(x) = x2 – 4x (1 điểm)
b. Tìm nghiệm của đa thức (1 điểm)
M(x) = 4x + 2
N(x) = x2 + 4x – 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.