KT 45p chuong3 đại 7 có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT 45p chuong3 đại 7 có đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 1 TIẾT CHƯƠNG 3 HKII – ĐỀ 1
MÔN: TOÁN 7(ĐẠI SỐ )
Thời gian: 45 phút

Câu 1: (2đ) Nêu các bước tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?
Câu 2: (3đ) Theo dõi thời gian làm một bài toán (Tính bằng phút) của 40 HS, giáo viên lập được bảng sau:
Thời gian(x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số(n)
6
3
4
2
7
5
5
7
1
N=40

1. Tìm mốt của dấu hiệu?
2. Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?
3. Tần số 3 của giá trị là bao nhiêu?
4. Tần số HS làm bài trong 10 phút là bao nhiêu?
5. Số các gía trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
6. Tổng các tần số của dấu hiệu là bao nhiêu?
Câu 3: (5đ) Điểm bài kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau:
7
4
4
6
6
4
6
8

8
7
2
6
4
8
5
6

9
8
4
7
9
5
5
5

7
2
7
6
7
8
6
10

a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng” tần số”?
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

ĐÁP ÁN VÀ BẢNG ĐIỂM
ĐỀ 1:
Câu 1: Các bước tính số trung bình cộng của một dấu hiệu là:
+ Nhân từng giá trị với tần số tương ứng (0.5 đ)
+ Cộng tất cả các tích vừa tìm được (0.5 đ)
+ Chia tổng đó cho số các giá trị (1 đ)
Câu 2:
1. M= 8 (0.5 đ)
2. Tần số giá trị là 40 (0.5 đ)
3. Tần số 3 của giá trị 5 (0.5 đ)
4. Tần số của HS làm bài trong 10 phút là 5 (0.5 đ)
5. Số các giá trị khác nhau là 9 (0.5 đ)
6. Tổng các tần số của dấu hiệu là 40 (0.5 đ)
Câu 3:
a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán của mỗi hs lớp 7 (0.5 đ)
b. Bảng tần số: (1 đ)
Điểm(x)
2
4
5
6
7
8
9
10

Tần số(n)
2
5
4
7
6
5
2
1
N= 32

c. Số trung bình cộng:
(1 đ)
* Mốt của dấu hiệu: M= 6 (0.5 đ)
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: (2 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.