KT 45p C3+DA(TL) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 45p C3+DA(TL), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 45p CHƯƠNG 3 (TL) – ĐỀ 3
MÔN: TOÁN 8(ĐẠI SỐ)
Thời gian: 45 phút

Bài 1: (0, 5đ) Cho ví dụ về hai phương trình tương đương?
Bài 2: (2,5đ) Giải các phương trình sau:
a/ 4x + 20 = 0 b/ 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2
Bài 3: (1 đ) Tìm điều kiện xác định của phương trình sau:
Bài 4: (2đ)Giải các phương trình sau:
a/ (3x – 2)(4x + 5) = 0 b/ 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0
Bài 5: (1,5đ) Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 100, nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng thêm số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất gấp 5 lần số thứ 2.
Bài 6: (1,5đ) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm chiều dài 5m tăng chiều rộng 3m thì diện tích giảm 40 m2. Tính các kích thước ban đầu của khu vườn.
Bài 7: (1đ) Giải phương trình:

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1
Bài 1:
– Lấy ví dụ đúng

0,5 đ

Bài 2: (2,5đ)
a/ 4x + 20 = 0

Vậy phương trình có tập nghiệm
b/ 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2

Vậy phương trình có tập nghiệm

0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

Bài 3:
Phương trình đã cho xác định khi và chỉ khi và
*
*
Vậy phương trình đã cho xác định khi x

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

Bài 4:
a/ (3x – 2)(4x + 5) = 0
3x – 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0
3x – 2 = 0 =>x = 3/2
4x + 5 = 0 =>x = – 5/4
Vậy phương trình có tập nghiệm
b/ 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0
=>(x – 3)(2x -5) = 0
=>x – 3 = 0 hoặc 2x – 5 = 0
* x – 3 = 0 =>x = 3
* 2x – 5 = 0 =>x = 5/2
Vậy phương trình có tập nghiệm

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Bài 5:
– Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn đúng
– Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết, thiết lập phương trình đúng
– Giải đúng phương trình
– Kết luận đúng

0.25đ

0.5 đ
0,5 đ
0,25đ

Bài 5:
– Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn đúng
– Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết, thiết lập phương trình đúng
– Giải đúng phương trình
– Kết luận đúng

0.25đ

0.5 đ
0,5 đ
0,25đ

Bài 7:
– Quy đồng khử mẫu đúng
– Giải đúng phương trình
– So sánh kết quả với điều kiện xác định và kết luận đúng

0.25 đ
0.5đ
0.25 đ

Ghi chú: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Hỏi và đáp