KT 45’_Hình 8_HKII_2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 45’_Hình 8_HKII_2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI
Lớp: ……..
Họ và tên: …………………………………………………
Thứ ……. ngày 17 tháng 03 năm 2012
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Hình học 8

Điểm
Lời nhận xét

ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu và nêu giả thiết kết luận của định lý Ta lét trong tam giác?
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông ở A, kẻ đường cao AH. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng?
Câu 3: Cho tam giác ABC đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC.
Câu 4: Tứ giác ABCD có AB = 4 cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8 cm, đường chéo BD = 10 cm.
a. Các tam giác ABD và BDC có đồng dạng với nhau không? Vì sao?
b. Chứng minh rằng: AB // CD.
BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM.
Câu 1 (2 điểm)
– Định lý Ta lét: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy Những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ 1,00 đ
GT (ABC, A’B’//BC 1,00 đ
KL 1,00 đ
Câu 2 (1 điểm)
Cặp tam giác vuông sau đồng dạng 0,25 đ
(ABCHBA (Có chung) 0,25 đ 0,25 đ
(ABCHAC (Có chung) 0,25 đ
Câu 3 (3 điểm)

(ABC,
GT 0,25 đ 0,25 đ

KL DE//BC
Chứng minh
Áp dụng tính chất đường phân giác vào (AMB và (AMC ta có: 0,25 đ
0,50 đ
0,50 đ
Mà (Giả thiết) 0,25 đ
Nên 0,25 đ
Từ (1), (2) và (3) suy ra: 0,50 đ
Theo định lý Ta lét đảo ta có : DE//BC 0,25 đ
Câu 4 (4 điểm)
GT Tứ giác ABCD, AB = 4 cm, BC = 20 cm 0,25 đ
CD = 25 cm, DA = 8 cm, BD = 10 cm 0,25 đ
a. (ABD và (BDC có đồng dạng không?
KL b. AB//CD
Chứng minh
a. Theo giả thiết ta có:
1,50 đ 0,50 đ
Do đó (ABD BDC (Theo trường hợp đồng dạng thứ nhất) 0,50 đ
b. Vì đó (ABD BDC (Chứng minh trên) 0,25 đ
Nên (Cặp góc tương ứng) 0,25 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.