KT 45’_Hình 7_HKII_2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 45’_Hình 7_HKII_2011-2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI
Lớp: ……..
Họ và tên: …………………………………………………
Thứ năm ngày ……. tháng 02 năm 2012
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Hình học 7 7

Điểm
Lời nhận xét

ĐỀ BÀI

Câu 1 (2 điểm):
a. Phát biểu định lý pi ta go
b. Vận dụng tìm x trên hình vẽ sau

Câu 2 (3,5 điểm):
Tính số đo của x trên hình vẽ

Câu 3 (4,5 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (HBC). Chứng minh rằng: a. HB = HC. b.

BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án, biểu điểm
Câu 1. (2 điểm)
a, Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông (0,5 điểm)
b, ∆ vuông ABC có AB2 + AC2 = BC2 (định lý pi – ta – go) (0,5 điểm)
AB2 + 82 = 102
AB2 = 102 – 82 (0,5 điểm)
AB2 = 100 – 64 = 36 = 62 => AB2 = 6 => x = 6 (0,5 điểm)

Câu 2. (3,5 điểm)
+ Trong tam giác vuông HAI ta có + + = 180o (0,5điểm)
=> = 180o – ( + ) = 180o – ( 90o + 40o ) = 50o (1điểm)
Ta có = = 50o (đối đỉnh) (0,5điểm)
+ Trong tam giác vuông KIH ta có = 180o (0,5 điểm)
Hay 90o + 50o + x = 180o = > x = 180o – ( 90o + 50o ) = 180o – 140o = 40o
vậy x = 40o (1 điểm)

Câu 3. (4,5 điểm)

GT
∆ABC có AB = AC; AH BC
(HBC)

KL
a, HB = HC
b,

(0,25điểm) (0,25điểm

a, Vì tam giác vuông ABC cân tại A nên
AB = AC; (1điểm)
Xét tam giác vuông HAB và HAC ta có (0,25 điểm)
AB = AC (gt)
(gt) (0,5điểm)
Vậy ∆ HAB = ∆HAC =>HB = HC (đpcm) (1điểm)
b, Vì ∆ HAB = ∆ HAC => (đpcm) (1điểm) (0,25điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.