KT 45’_Đại số 8_HKII_2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 45’_Đại số 8_HKII_2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI
Lớp: ……..
Họ và tên: …………………………………………………
Thứ ……. ngày ……. tháng 02 năm 2012
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Đại số 8

Điểm
Lời nhận xét

ĐỀ BÀI

Câu 1: Khi nào thi ta có hai phương trình tương đương? Lấy ví dụ về hai phương trình tương đương.
Câu 2: Nêu các bước giải phương trình ở mẫu.
Câu 3: Giải các phương trình sau:
a.
b.
c.
Câu 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Các tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 2 vào giữa hai chữ số ấy thì được một số lớn hơn số ban đầu là 380. Tìm số ban đầu?
BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu 1 (1 điểm):
Khi hai phương trình có cùng một tập nghiệm ta gọi hai phương trình đó là hai phương trình tương đương. 0,50 điểm
Ví dụ: 0,25 điểm
Vì: và có tập nghiệm 0,25 điểm
Câu 2 (2 điểm): Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mấu:
Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình. 0,50 điểm
Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. 0,50 điểm
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. 0,50 điểm
Bước 4: Kết luận (Các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định là nghiệm). 0,50 điểm
Câu 3 (4 điểm): a.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Vậy phương trình có tập nghiệm 0,25 điểm
b. 0,25 điểm
hoặc 0,25 điểm
hoặc 0,25 điểm
Vậy phương trình có tập nghiệm 0,25 điểm
c.
Điều kiện xác định: 0,25 điểm

0,50 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Vậy phương trình có tập nghiệm 0,25 điểm
Câu 4 (3 điểm):
Gọi chữ số hàng chục của số tự nhiên có hai chữ số là:
0,50 điểm
Khi đó chữ số hàng đơn vị là 2x và số đã cho có dạng:
0,25 điểm
Khi thêm chữ số 2 xen vào giữa hai chữ số ấy thì x là số hàng trăm và 2 là số hàng chục và số hàng đơn vị là 2x. Nên số mới có dạng: 0,50 điểm
0,25 điểm
Vì số mới lớn hơn số ban đầu là 380 nên ta có phương trình: 0,25 điểm
0,50 điểm
Giải phương trình trên ta được: (Thỏa mãn điề kiện của ẩn). 0,25 điểm
Vậy số ban đầu là: 0,50 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.