KT 45’_Đại 8 (2)_HKII_2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 45’_Đại 8 (2)_HKII_2011-2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI
Lớp: ……..
Họ và tên: …………………………………………………
Thứ ……. ngày 29 tháng 03 năm 2012
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Đại số 8

Điểm
Lời nhận xét

ĐỀ BÀI
Câu 1: Nêu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 2: Với ba số a, b, c ta có các tính chất nào về liên hệ giữa thứ tự với phép nhân và phép cộng?
Câu 3: Cho . Hãy so sánh với .
Câu 4: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
a. 0 b.
Câu 5: Giải phương trình:
BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Nếu thì ; Nếu thì 0,25 đ
Nếu thì ; Nếu thì 0,25 đ

Nếu thì ; Nếu thì 0,25 đ
Nếu thì ; Nếu thì 0,25 đ

Nếu thì ; Nếu thì 0,25 đ
Nếu thì ; Nếu thì 0,25 đ
Câu 3 (1 điểm)
Từ (Nhân cả 2 vế với 8) 0,50 đ
(Cộng cả 2 vế với ) 0,50 đ
Câu 4 (4 điểm)
a. 0,25 đ
0,50 đ
Vậy nghiệm của bất phương trình là: 0,25 đ
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

1,00 đ

b. 0,25 đ
0,50 đ
Vậy nghiệm của bất phương trình là: 0,25 đ

1,00 đ
Câu 5 (2,5 điểm): Ta có:
khi hay 0,25 đ
khi hay 0,25 đ
Để giải được phương trình đã cho ta đi giải 2 phương trình sau:
* 0,25 đ
0,25 đ
Giá trị thỏa mãn điều kiện
nên là nghiệm của phương trình đã cho. 0,25 đ
* với điều kiện 0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Giá trị không thỏa mãn điều kiện . 0,25 đ
Vậy tập nghiệm của phương trình là: 0,25 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.