KT 45′ tiet 39 co chuan + MT + DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT 45′ tiet 39 co chuan + MT + DA, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 39: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
ii. xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng:
1. Kiến thức:
– Biết tập hợp các số tự nhiên và tính chất các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên.
– Biết các khái niệm: ước và bội, ước chung và bội chung, ƯCLN, BCNN, số nguyên tố, hợp số.
2. Kỹ năng:
– Biết đúng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp.
– Sử dụng đúng các kí hiệu , , (, (.
– Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn.
– Đọc và viết được các số tự nhiên đến lớp tỉ.
– Sắp xếp được các số tự nhiên theo thứ tự tăng hoặc giảm.
– Sử dụng đúng các kí hiệu =, , >, ,

Hỏi và đáp