KT 45′ tiet 21 co MT + DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT 45′ tiet 21 co MT + DA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 21: kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: nhằm đánh giá mức độ:
– Kiểm tra kiến thức chương I: Nhân, chia đa thức, hằng đẳng thức
– Đánh giá việc nắm kiến thức của chương.
2. Kỹ năng: đánh giá mức độ thực hiện các thao tác:
– Nhân đa thức với đa thức.
– Vận dụng các hằng đẳng thức vào các bài toán: phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn biểu thức, thực hiện phép tính, tìm x, chia đa thức,…
II. ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng:

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Nhân đơn thức với đa thức. Nhân đa thức với đa thức. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (8 tiết)
2
0,5

3
0,75

3
3,0
8
4,25

2. Phân tích đa thức thành . nhân tử (6 tiết)
1
0,25

2
0,75

1
0,5
2
2
6
3,5

3. Chia đơn thức cho đơn . thức. Chia đa thức cho đa thức. Chia đa thức một biến đã sắp xếp (4 tiết)
1
0,25

2
2

3
2,25

Tổng:
4
1,0
7
3,5
6
5,5
17
10

Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.
III. nội dung đề:
A – Trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
1. (0,25 điểm) Kết quả phép tính nhân là:
A. B.
C. D.
2. (0,25 điểm) Kết quả phép tính nhân (x + 0,5)(x2 + 2x – 0,5) là:
A. x3 + 2,5×2 + 0,5x – 0,25 B. x3 + 2,5×2 + 0,5x + 0,25
C. x3 + 2,5×2 – 0,5x – 0,25 D. x3 + 2,5×2 +1,5x – 0,25
3. (0,25 điểm) Kết quả phép tính là:
A. B. C. D.
4. (0,5 điểm) Kết quả phân tích đa thức x2(x – y) – (x – y) thành nhân tử là:
A. (x – y) x2 B. (x – y)(x – 1)(x + 1)
C. (x – y)(x2 + 1) D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
5. (0,5 điểm) Kết quả phân tích đa thức x2 – y2 – 2y – 1 thành nhân tử là:
A. (x + y + 1)(x – y – 1) B. (x – y)(x + y) – 2y – 1
C. x(y + 1)(y + 1) D. (x + y + 1)(x – y + 1)
6. (0,25 điểm) Kết quả phép chia đa thức (4×2 – 9y2) : (2x + 3y) là:
A. 2x + 3y B. 2x – 3y C. 2×2 – 3y2 D. Không chia hết
Bài 2: (1 điểm) Điền vào chỗ ………… trong các khẳng định sau:
1. Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với ………………… … ……………………………… rồi ………………………………………………………………..
2. Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhâ

Hỏi và đáp