KT 45′ hinh 7 (tiet 62) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT 45′ hinh 7 (tiet 62), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương III

A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
– Kiểm tra đánh giá sự tiếp thu kiến thức, kĩ năng trong chương III.
2. Kỹ năng:
– Đánh giá kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải, chứng minh bất đảng thức về tam giác, vận dụng kiến thức giải bài tập cụ thể.
3. Thái độ:
– Rèn tính cẩn thận, chính xác, kiên trì vượt khó.
B. Nội dung:
I. Ma trận ra đề:

Các cấp độ tư duy

Nội dung kiến thức
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong
tam giác, đường vuông góc và đường xiên

2
4

Bất đẳng thức tam giác
1
0,5

Tính chất đường trung tuyến trong tam giác

1
2

Tính chất đường phân giác trong tam giác

1
0,5

Tam giác bằng nhau

2
3

Tổng
1
0,5

1
2

1
0,5
4
7

II. Đề bài
Trường THCS Hùng Thắng Đề kiểm tra 45 phút
Họ và tên: ……………………………….. Môn: Hình 7 ( Tiết 62)
Lớp 7.. Ngày .…. Tháng ….. Năm 201…
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Câu 1: (0,5 đ). Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
4 cm, 2 cm, 6 cm
4 cm, 3 cm, 6 cm
4 cm, 1 cm, 6 cm
Câu 2: Cho hình vẽ: (0,5 đ). Góc BOC =
1000
1100
1200
1300
Câu 3: ( 2 đ) Cho hình vẽ: Điền số thích hợp vào ô trống:
MG = ….. ME
MG = ……GE
GF = …… NG
NF = …… GF

Câu 4:(7đ). Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia AM lấy E sao cho MA = ME. Chứng minh rằng:
(ABM = (ECM
AB // CE
BAM > MAC
Từ M kẻ MH ( AC. Chứng minh BM >MH
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Hướng dẫn chấm:
Câu
Nội dung
Điểm

1
2
B
C
0,5
0,5

3

0,5

0,5

0,5

0,5

4
Vè hình, ghi GT và KL đúng
Chứng minh được
(ABM = (ECM (c.g.c)
Suy ra góc EMC = 900
Do AB ( BC (gt)
CE ( BC (cmt)
( AB // CE
Ta có AC >AB (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)
Mà AB = CE ((ABM = (ECM (c.g.c))
( AC >CE
Xét (ACE có AC >CE
( E >A1
Mà E = A2
( A1 >A2
Hay BAM >MAC
Xét (MHC có MC >MH (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)
Mà MC = MB (gt)
( MB >MH

0,5

1,5
0,5

1,5

1

1

0,5

0,5

Hỏi và đáp