KT 45′- Chương II- ĐS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về KT 45′- Chương II- ĐS 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 45’- MÔN: ĐẠI SỐ 8-TCT: 46
Người ra đề KT : Lê Thanh Phong
Đơn vị công tác:Trường THCS Thường Thới Hậu A
Huyện:Hồng Ngự.
(Đề kiểm tra gồm:01 trang)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Đánh giá mức độ nắm kiến thức của học sinh về phân thức; tính chất cơ bản của phân thức; cộng, trừ, nhân, chia phân thức và biến đổi biểu thức hữu tỉ.
2. Kĩ năng : Biết cách áp dụng các kiến thức trên vào việc giải bài tập một cách linh hoạt.
3. Thái độ : Tích cực hoạt động, làm việc độc lập, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Tự luận
III. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA.
Đề kiểm tra gồm có 5 câu, mỗi câu từ 1 đến 3 điểm tập trung vào các nội dung sau:
Câu hỏi
Điểm
Nội dung

1
2,0
Phân thức đại số; tính chất cơ bản của phân thức đại số

2
1,0
Rút gọn phân thức; quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

3
2,0
Phép cộng và phép trừ các phân thức đại số

4
3,0,
Phép nhân và phép chia các phân thức đại số

5
2,0
Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Tổng
10,0

IV.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. Tiết CT: 46

Câu
Điểm
Tổng điểm

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

1
1,0
1,0

2,0

2

1,0

1,0

3
1,0
1,0

2,0

4
2,0

1,0
3,0

5
1,0

1,0
2,0

Cộng
5,0 (50%)
3,0 ( 30%)
2,0 (20%)
10 (100%)

V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: (Đáp án và biểu điểm kèm theo)

ĐỀ KIỂM TRA 45’- MÔN: ĐẠI SỐ 8-TCT: 46
Người ra đề KT : Lê Thanh Phong
Đơn vị công tác:Trường THCS Thường Thới Hậu A
Huyện:Hồng Ngự.
(Đề kiểm tra gồm:01 trang)
Câu 1: (2 điểm)

Điền vào chổ trống để có đẳng thức đúng:
a/ ; b/
Giải thích vì sao có thể viết:

Câu 2: (1 điểm)

Rút gọn phân thức:

Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính.

2)

Câu 4: (3 điểm)

Thực hiện phép tính
1) 2) 3)

Câu 5: (2 điểm)

Cho phân thức: A=
1) Tìm điều kiện xác định của A
2) Rút gọn A.

Hết.

ĐỀ KIỂM TRA 45’- MÔN: ĐẠI SỐ 8-TCT: 46(Đề phụ)
Người ra đề KT : Lê Thanh Phong
Đơn vị công tác:Trường THCS Thường Thới Hậu A
Huyện:Hồng Ngự.
(Đề kiểm tra gồm:01 trang)
Câu 1: (2 điểm)

Điền vào chổ trống để có đẳng thức đúng:
a/ ; b/
Giải thích vì sao có thể viết:

Câu 2: (1 điểm)

Rút gọn phân thức:

Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính.

2)

Câu 4: (3 điểm)

Thực hiện phép tính
1) 2) 3)

Câu 5: (2 điểm)

Cho phân thức: A=
1) Tìm điều kiện xác định của A
2) Rút gọn A.

Hết.

VI. ĐÁP ÁN
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 8-TCT: 46
Người ra đề KT : Lê Thanh Phong
Đơn vị công tác:Trường THCS Thường Thới Hậu A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.