KT 45′ CHUONG I DAI 8 CO MA TRAN VÀ DAP AN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT 45′ CHUONG I DAI 8 CO MA TRAN VÀ DAP AN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

Bài 1: Làm tính nhân:
a) 2x. (x2 – 7x -3) b) ( -2×3 + y2 -7xy). 4xy2
g) ( 25×2 + 10xy + 4y2). ( ( 5x – 2y) h) ( 5×3 – x2 + 2x – 3). ( 4×2 – x + 2)
Bài 2 : Tìm x biết
a b,

Bài 3 :Thực hiện phép tính:
a) ( 2x + 3y )2 b) ( 5x – y)2 c)
d) e) (2x + y2)2 f) ( 3×2 – 2y)2 ;

Bài 4 :Tính nhanh:
a) 20042 – 16; b) 8922 + 892 . 216 + 1082
c) 10,2 . 9,8 – 9,8 . 0,2 + 10,22 –10,2 . 0,2 d) 362 + 262 – 52 . 36

Bai 5 : Tìm x biết
1/ x( x-2 ) + x – 2 = 0 2/ 5x( x-3 ) – x+3 = 0
3/ 3x( x -5 ) – ( x -1 )( 2 +3x ) =30 4/ (x+2)(x+3) – (x-2)(x+5) = 0

Bài 6 :
Chứng minh rằng: (x – y)2 – (x + y)2 = – 4xy
Chứng minh: (7n – 2)2 – (2n – 7)2 luôn luôn chia hết cho 9,với mọi n là giá trị nguyên
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Q = – x2 + 6x +1.
Chứng minh rằng nếu (a2 + b2)(x2 + y2) = (ax + by)2 thì ay – bx = 0

Hỏi và đáp