KT 45′ Bai 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 45′ Bai 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phúc Sơn
Họ và tên:………………………………………………………..
Lớp:……………………………………………………………………

Bài kiểm tra môn đại số
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm
Câu1: Phương trình: với chọn mệnh đề mà em cho là đúng?
A. Luôn có nghiệm duy nhất
B. Có 0 hoặc 1 nghiệm

C. Có 1 hoặc 2 nghiệm
D. Luôn có 2 nghiệm

Câu2: Chọn đáp án mà em cho là đúng?
1. Phương trình: 5×2 + 2x – 7 = 0 có nghiệm là:
A. x = 1
B. x = -1

C. x =
D. Cả A và C

2. Phương trình: 2×2 + x – 7 = -2x + + 2×2 – 1 có nghiệm là:
A. x = 1
B. x = -2

C. x = 2
D. x = -1

3. Phương trình: có nghiệm là:
A. x =
B. x =

C. x = 1
D. x = 1 và x =

4. Phương trình: 2×2 + ax – 7a = -2x + + 2ax2 – a có nghiệm là: x = 2 khi:
A. a = 1
B. a = -2

C. a = 2
D. a = -1

II. Phần tự luận
Bài1. Giải các phương trình sau:
3(x + 3) – 7x = 5(3 – x )
2×2 +6x – 7 = x2 +4x + 8

Bài2. Trong dịp tết trồng cây nhà trường phát động, lớp 8A được giao trồng một số cây tại trường, để thực hiện chỉ tiêu lớp phân cho tổ1 trồng số cây, nhưng tổ1 lại trồng vượt chỉ tiêu được giao là 3 cây, nên các tổ còn lại chỉ phải trồng

Hỏi và đáp