kt 1tiet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kt 1tiet, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
Thời gian 45’
I. ĐỀ BÀI:
Bài 1: (1,25 điểm)
Điền dấu “x” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a
Với mọi x ( Q ta luôn có x

b
Nếu thì bc = ef

c

d
xm.xn = (xm)n

e
Giá trị x trong tỉ lệ thức là

Bài 2: (0,75 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau
a)
A. 9 B. C. 1 D. 3
b) =
A. 4 B. -4 C. 16 D. -16
c). Từ tỉ lệ thức suy ra:
A. xy = yz B. y2 = xz C. x = y = z. D.
Bài 3: (3 điểm)Thực hiện phép tính:
a) b)
Bài 4: (2 điểm) Tìm x biết:
a) b)
Bài 5: ( 2 điểm) Tìm x, y, z biết: và x + y + z = 250
Bài 6: (1 đ) So sánh với 10 ?

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7:
Bài 1: (1,25điểm) Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 đ
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a
Với mọi x ( Q ta luôn có x
X

b
Nếu thì bc = ef

X

c

X

d
xm.xn = (xm)n

X

e
Giá trị x trong tỉ lệ thức là
X

Bài 2: (0,75 điểm) Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 đ
Các câu đúng: a) C b) A c) B
Bài 3: (3 điểm)
a) = (0,5 đ) b) = (0,5 đ)
(0,5đ) = (0,5 đ)
= 16-25= -9 ( 0,5đ) = (0,25đ)
= 53 – 1 = 52 = 25 (0,25đ)
Bài 4: (2 điểm)
a) b(0,5 đ) (0,25 đ)
x (0,25 đ) (0,25đ)

x = (0,25đ ) (0,5 đ)
Bài 5: (2,0 điểm)
Ta có: hay (0,5 đ)
Do đó: =2 (0,5 đ)
Từ đó: x = 35.2 = 70; y = 42.2 = 84 ; z = 48.2 = 96. (0,75 đ)
Vậy x = 70; y = 84; z = 96. (0,25 đ)
Bài 6: (1điểm)
Ta có (0,5đ)
Hay (0,5đ)

KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7
Thời gian 45’
I. ĐỀ BÀI:
Bài 1: (2 điểm)
Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

2
Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

3
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

4
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

Bài 2: (2,5điểm)
Chứng minh định lí sau: (Viết GT, KL)
Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.
Bài 3:(3,0 điểm)
Cho hình vẽ bên . Biết At//By.
Tính x?

Bài 4: (2,5 điểm)
A a0 x

a0+b0 C
B b0 y

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7:
Bài 1:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.