KT 15phut DS 7 lan 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 15phut DS 7 lan 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 15 phút môn Toán 7
I. Mục đích kiểm tra.
Kiểm tra việc học tập và tiếp thu kiến thức của HS, để từ đó điều chỉnh việc học tập của thầy và trò.
II. Ma trận đề kiểm tra.
Chủ đề
Biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Số hữu tỉ
– Biết tập hợp số hữu tỉ
– Biết thực hiện các phép toán về số hữu tỉ
– Hiểu cách thực hiện các phép tính về số hữu tỉ
– Hiểu quy tắc để thực hiệu các phép tính về số hữ tỉ
– HS vận dụng vào thực hiện các phép tính về bài toán tìm x đơn giản

– Số câu
– Số điểm
– Tỉ lệ %
1 (Câu 1)
1 điểm
10%
2 câu (Câu 2, 3)
2 điểm
20%
2 câu (Câu 4, 5)
2 điểm
20%

Luỹ thừa của một số hữu tỉ
Biết luỹ thừa của một số hữu tỉ
Hiểu được các công thức và kiểm tra được sự đúng sai của công thức thông qua bài tập
Vận dụng các kiến thức về luỹ thừa để tính giá trị của các biểu thức đơn giản
Tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Câu 6, 7
2 điểm
20%
2 câu: 8,
2 điểm
20%
2 câu: 9,10
2 điểm
20%

Tổng
3 câu
3 điểm
30%
3 câu
3 điểm
30%
4 câu
4 điểm
40%

Thứ ngày tháng năm 2011
Kiểm tra 15 phút – Môn Đại số – lớp 7 …..
Họ và tên: ……………………………..
Diểm

Nhận xét của cô giáo

Kết quả nào sau đây là đúng: ( Từ câu1 đến câu 3)
Câu1: A. B. -5 N C. -2 Q d.Z
Câu 2: A. 5: (- B. (-7) : (- C.(-3) : =-8 D. 6: = 10
Câu 3: A. 12 . -=- B. = C. D.
Câu 4: Cho x + = thì giá trị của x là
A. B. – C. – D. Một kết quả khác
Câu 5: Cho P =.. thì giá trị của biểu thức P là
A. – B. C. – D. Một kết quả khác
Câu 6: điền vào chỗ trống (……) để được kết quả đúng:
xm . xn = …………
xm : xn = ………… (x0, mn)
x0 =……… ( x0)
( xm)n =………
Câu 7: Kết quả nào sau đay là đúng :
A ( 20)1 =2 B. ( 20)1=1 C. ( 20)-1=2 D. Cả A, B, C đều sai
Câu 8: Kết quả của phép tính: 35: 33=…..
A. 32 B.12 C.38 D. 18
Câu 9: số hữu tỉ x thoả mãn x2 = là:
A. B .- C. ; – D.
Câu 10: Giá trị của biểu thức 42 – 35 : 33 =….
16- 9 B.16 + 9 C. 8 – 6 D. 8+ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.