KT 15PHUT-CIII2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 15PHUT-CIII2018, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ …. ngày…tháng 03 năm 2018
KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÌNH HỌC LỚP 8 – CHƯƠNG III (2)

Họ và tên: ……………………………………..

Lớp 8 A ..

Số phách

Điểm

Số phách

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: ( 1 điểm) Hai tam giác đồng dạng trong các hình sau là:

A. ∆DEF ∆ABC B. ∆PQR ∆EDF
C. ∆ABC ∆PQR D. Cả A, B, C đúng
Câu 2: ( 1 điểm) Trong hình 1 biết MQ là tia phân giác

Tỉ số là: A. B.
C. D.
Câu 3: ( 1 điểm) Độ dài x trong hình 2 là:
A. 2,5 B. 3
C. 2,9 D. 3,2

Câu 4: ( 1 điểm) Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau :
A. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau
B. Hai tam giác vuông cân luôn đồng dạng với nhau
C. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau
D. Hai tam giác cân đồng dạng với nhau khi có góc ở đỉnh bằng nhau

Câu 5: ( 1 điểm) Cho ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng . Tỉ số chu vi của hai tam giác đó: A. B. C. D.
Câu 6: Cho hình 3

a) ( 1 điểm) Chọn câu sai trong các câu sau
A. MM’ // NN’ B.
C. D. ∆OMM’ ∆ONN’

b) ( 1,5 điểm) Số đo độ dài đoạn OM trong hình 3 là:
A. 4 B. 5 C. 3 D.2

Câu 7: a) ( 1 điểm) Cho ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k = , khi đó tỉ số diện tích của ∆A’B’C’ và ∆ABC là k’, thì
A. k’ = B. k’ = C. k’ = D. k’ =
b) ( 1 ,5điểm) Cho (ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm và
(DEF (ABC với tỉ số đồng dạng là 3. Vậy diện tích (DEF là bao nhiêu ?

A. 54cm2 B. 243cm2 C. 486cm2 D. 972cm2

Hỏi và đáp