KT 15P HINH HOC tuan 12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 15P HINH HOC tuan 12, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Định Mỹ
Lớp: 8A…..
Họ tên HS:…………………………….
KIỂM TRA 15phút
MÔN: HÌNH HỌC 8
Tuần 12
ĐIỂM

*ĐỀ 1: Em hãy nhận xét các tứ giác sau là hình gì? Giải thích vì sao?
a)…………………………………………………………………..
a) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

b)…………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

c)…………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

d)…………………………………………………………………..
d) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Trường THCS Định Mỹ
Lớp: 8A…..
Họ tên HS:…………………………….
KIỂM TRA 15phút
MÔN: HÌNH HỌC 8
Tuần 12
ĐIỂM

*ĐỀ 2: Em hãy nhận xét các tứ giác sau là hình gì? Giải thích vì sao?
a)…………………………………………………………………..
a) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

b)…………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

c)…………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

d)…………………………………………………………………..
d) ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.