KT 15’_Đại số 7_Tiết 33 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT 15’_Đại số 7_Tiết 33, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS SAM MỨN
Ngày kt : ….. tháng ….. năm 2010
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn : Đại số – Tiết 33
Năm học 2010 – 2011

Đề : 01
Họ và tên: ………………………………………. Lớp: 7b…
Điểm
Lời phê của thầy cô

Câu 1 (6 đ): Cho hàm số y = 3x
a) Tính f (2) ; f .
b) Tính giá trị của x khi y = -3 , y = 0.
c) Hãy tìm các giá trị của x khi y âm, y dương
Câu 2 (4 đ):
Vẽ trên hệ trục tọa độ Oxy , đồ thị của hàm số :
a, y = 2x
b, Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:
A ; B(3; 6) ; C; D ; E ; G
BÀI LÀM

TRƯỜNG THCS SAM MỨN
Ngày kt : ….. tháng ….. năm 2010
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn : Đại số – Tiết 33
Năm học 2010 – 2011

Đề : 02
Họ và tên: ………………………………………. Lớp: 7b…
Điểm
Lời phê của thầy cô

Câu 1 (6 đ): Cho hàm số y = 4x
a) Tính f (2) ; f .
b) Tính giá trị của x khi y = -3 , y = 0.
c) Hãy tìm các giá trị của x khi y âm, y dương
Câu 2 (4 đ):
Vẽ trên hệ trục tọa độ Oxy , đồ thị của hàm số :
a, y = -2x
b, Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:
H ; I(-3; 4) ; K; N ; M ; P
BÀI LÀM

TRƯỜNG THCS SAM MỨN
Ngày kt : ….. tháng ….. năm 2010
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn : Đại số – Tiết 33
Năm học 2010 – 2011

Đề : 03
Họ và tên: ………………………………………. Lớp: 7b…
Điểm
Lời phê của thầy cô

Câu 1 (6 đ): Cho hàm số y = -6x
a) Tính f (-2) ; f .
b) Tính giá trị của x khi y = -3 , y = 0.
c) Hãy tìm các giá trị của x khi y âm, y dương
Câu 2 (4 đ):
Vẽ trên hệ trục tọa độ Oxy , đồ thị của hàm số :
a, y = -3x
b, Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:
E ; F(3; -9) ; G; H ; I ; K
BÀI LÀM

TRƯỜNG THCS SAM MỨN
Ngày kt : ….. tháng ….. năm 2010
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn : Đại số – Tiết 33
Năm học 2010 – 2011

Đề : 04
Họ và tên: ………………………………………. Lớp: 7b…
Điểm
Lời phê của thầy cô

Câu 1 (6 đ): Cho hàm số y = -5x
a) Tính f (-3) ; f .
b) Tính giá trị của x khi y = -3 , y = 0.
c) Hãy tìm các giá trị của x khi y âm, y dương
Câu 2 (4 đ):
Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy, đồ thị của hàm số :
a, y = 3x
b, Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:
M ; N(3; -9) ; P; Q ; U ; V
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM 15 PHÚT
Đại số 7 – Tiết 33

ĐỀ 1:
Câu1 (6 đ):
a, +) f(2) = 3.2 = 6 1 đ
+) f = 3. = 1 đ
b) +) khi y = -3 thì ta có
-3 = 3x ( x = = -1 1 đ
+) khi y = 0 thì ta có
0 = 3x ( x = 0 1 đ
c) +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.