kt 15′ tin 7 bai 5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về kt 15′ tin 7 bai 5, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Môn Tin học 7

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (câu 1 đến 3) :

Câu 1: Muốn xoá hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
A. Nhấn phím Delete B. Table ->Delete Row
C. Edit ->Delete D. Tools -> Delete

Câu 2: Để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện dãy lệnh:
A. Fomat ->Cells -> Insert Columns B. Table -> Insert Columns
C. Table ->Insert Cells D. Insert -> Columns

Câu 3: Công thức =B2+A3 được đặt trong ô B3. Nếu ta sao chép công thức này sang ô D5 thì công thức trong ô D5 sẽ là gì?
A. = C2+D3 B. =D3+C3 C. =D3+C4
D. Không có câu trả lời nào đúng trong 3 câu trên.

Câu 4: Các phát biểu sau đúng hay sai?
A, Khi sao chép các ô tính thì nội dung ô tính mới giống hệt nội dung ô tính ban đầu.

B, Trong các thao tác sao chép và di chuyển từ một ô thì nội dung ô này được giữ nguyên hoặc bị xoá nhưng nội dung ô đích thì giống nhau.

Câu 5: Cho trang tính sau:

A
B
C

1
Chi tiêu gia đình

2

3
Nội dung chi
Tháng 1

4
Gạo, đồ ăn
600000

5
Xăng, vé xe buýt
150000

6
Tiền học thêm
100000

7
Mua sắm
100000

8
Các khoản khác
20000

9
Tổng chi tháng
1150000

1. Cho biết công thức tính tổng chi tháng.
2. Một hàng trống được chèn vào trước hàng 2. Hỏi công thức thay đổi thế nào?
3. Một cột mới được chèn trước cột B. Hỏi công thức thay đổi thế nào?
4. Hàng 8 bị xoá. Hỏi công thức thay đổi thế nào?
5. Muốn tìm số tiền chi tiêu ít nhất dùng công thức nào?

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.