KT 15 phút HINH HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 15 phút HINH HKII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ 3 ngày 11 tháng 2 năm 2014
Kểm tra 15 phút – Hình học lớp 9
và tên HS: Lớp 9:

Câu 1. (3 điểm) Xem hình vẽ sau và chọ kết quả đúng trong các kết quả đã cho
1) Biết gócEGF = 1200.
Số đo góc BAC là:

A) 350 B) 400

C) 300 D) 600

2) Biết R =DC =5cm
Độ dài cung nhỏ BC là

A) cm B) cm

C) cm D) cm

Câu 2: (1,5 điểm) Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) khi:
A) = 3600 B) = 1800
C) = 1800 D) = 3600
Câu 3 : (2 điểm) Ở hình 1, biết AC là đướng kính, 600 Số đo của là:
A. 600 B. 450
C. 300 D. 350 hình 2

Câu 4: ( 1,5 ) Với MN >PQ. Cách viết nào dưới đây là đúng với hình 2:
A. sđ cungMmN = sđcungPm`Q
B. sđ cungMmN < sđcungPm`Q
C. sđ cungMmN >sđcungPm`Q
D. Không so sánh được (hình 3)

Câu 5: (2 điểm) Xem hình vẽ sau, Tứ giác ABCD nội tiếp (O),
Có AC ( BD, sđcungAB= 600,
Số đo góc COD là:
A) ( 600 B) ( 900
C) ( 1200 D) ( 1500

C) cm D) cm
a) Cho đường tròn (O ; R ), cạnh của tam giác đều nội tiếp đường tròn đó bằng:
2R B. R C. D. R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.