KT 15 phủt hinh ChuongIII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 15 phủt hinh ChuongIII, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng 3 năm 2012
Kiểm tra 15 phút hình học lớp 9
Họ và tên HS: lớp 9:
Điểm

Nhận xét của cô giáo

Câu 1 : AB là một dây cung của (O; R ) với SđcungAB= 800 ; M là điểm trên cung lớn AB .Góc AMB có số đo là :
A. 800 ; B. 1600 ; C. 400 ; D. 2800
Câu 2 : Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 900. Số đo cung lớn AB là ;
A. 450 B. 900 ; C . 1800 ; D . 2700 .
Câu 3: Cho ba điểm A , B , C thuộc đường tròn tâm (O) Biết Góc ABC=1000. Số đo cuả Góc AOC bằng: A. 2000 B. 1000 C. 1600 D. 800
Câu 4. Tứ giác ABCD nội tiếp, biết góc A = 1150; góc B = 750. Hai góc C và D có số đo là:
A.Góc C =1050; góc D = 650. B. Góc C = 650; góc D = 1050.
C. Góc C =1150; góc D = 650. D. Góc C = 650; góc D = 1150.
Câu 5 : Cho (O ; R ) và một dây cung AB = R số đo của cung nhỏ AB là :
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200
Câu 6: Trong hình bên, đường kính MN vuông góc với dây AB tại I. Tìm kết luận đúng nhất:
IA = IB B) CungAM = Cung MB
C) AM = BM D) Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Cho hình bên, biết AC là đường kính, GócBDC = 600. Số đo của GócBCA là:
A. 600 B. 450
C. 300 D. 350

Câu 8: Cho hình vẽ: Biết sđcungAmD=1000, sđcungBnC=300.
góc AMD là: A. 250. B. 350.
C. 700. D. 1300.

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại C; AB = 2AC nội tiếp trong đường tròn . Điểm M thuộc cung nhỏ BC. Gọi D là giao điểm của AC và BM; E là giao điểm của AM và BC. Số đo góc ADE bằng: A) 600 B) 450 C) 300 D) Một kết quả khác
Câu 10 : Cho (O ; R ) và một dây cung AB = R ,số đo của cung nhỏ AB là :
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.