kt 15 phút hình 6 tiết 21 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về kt 15 phút hình 6 tiết 21, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………
Lớp : 6……….
KIỂM TRA
Môn: Hình 6
Thời gian; 15’
Điểm

Lời cô phê

BÀI
Bài 1: Vẽ tia phân giác của góc DOF biết = 72º
Bài 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob, Oc sao cho
= 42º và = 84º
Tia Ob có nằm giữa hai tia Oa, Oc không?
So sánh và
Chứng tỏ Ob là tia phân giác của
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.