KT 15 phut chuong IV dai 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT 15 phut chuong IV dai 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng 3 năm 2012
Kiểm tra 15 phút chương IV đại số lớp 7
Họ và tên HS: lớp 7
Điểm

Nhận xét của cô giáo

Khoanh tròn vào trước chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng
Câu 1: Giá trị của biểu thức
1. M = – 2x2y3 tại x = 1; y = 1 là:
A. 12 B. 2 C. – 2 D. – 12
2. N = tại x = – 1 là:
A. 5 B. – 5 C. 1 D. – 3
3. P = tại x = 1; y = -1 là:
A. 0
B. – 7
C. 1
D. 6

Câu 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức không phải đơn thức là:
A. -y
B. 3 – (xy)2
C.
D.x2yz
E. -3,15

Câu 3: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức ?
A. 3xy(-y)
B.
C.
D.

Câu 4: Cho các đơn thức A = ; B = ; C = -2x2y ; D = xy2 , ta có :
A. Bốn đơn thức trên đồng dạng C. Hai đơn thức A và B đồng dạng
B. Hai đơn thức A và C đồng dạng D. Hai đơn thức D và C đồng dạng
Câu 5 : Kết quả của phép tính : là :

Câu 6:
1. Đơn thức 3x2y4z có bậc là : A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
2. Bậc của đơn thức M = 8(x2y)3 là: A. 3 B. 17 C. 8 D. 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.