KT 15 phut chuong II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 15 phut chuong II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS TT
Kiểm tra 15 phút toán 9

Huyện Tân Yên
Môn: Hình học

Đề: chẵn

I/ Lý thuyết (3 điểm) Chọn một trong hai câu sau:
Câu 1: Phát biểu các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ?
Câu 2: Chứng minh định lí: “Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.”
II/ Bài tập (7 điểm)
Cho (O, R), đường kính AB. Trên AB lấy điểm H sao cho AH < Vẽ dây CD vuông góc với AB tại H. Gọi E là điểm đối xứng với A qua H.
a) CMR: Tứ giác ACED là hình thoi.
b) Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh rằng I thuộc đường tròn đường kính BE.

Trường THCS TT
Kiểm tra 15 phút toán 9

Huyện Tân Yên
Môn: Hình học

Đề: Lẻ

I/ Lý thuyết (3 điểm) Chọn một trong hai câu sau:
Câu 1: Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn ?
Câu 2: Chứng minh định lí: “Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.”
II/ Bài tập (7 điểm)
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC (B ( (O), C ( (O’)), vẽ tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại M.
a) CMR: OMO’ = 900.
b) CMR: BAC = 900.

Hỏi và đáp