KT 15 phut Chuong 4 co dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 15 phut Chuong 4 co dap an, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THCS
Họ và tên: ………………………… … ĐỀ KIỂM TRA
Lớp: …….. Môn: TOÁN 9
Điểm
Nhận xét

Thời gian: 15 Phút
Bài 1: ( 6 đ) Giải phương trình.
a/ 2×2 + 3x – 5 =0

b/

Bài 2 (4 đ): Cho phương trình x 2 + 2x + m = 0
a/ Tìm m để phương trình có nghiệm kép
b/ Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình. Tính x1+ x2 và x1.x2 theo m.

Đáp án và biểu điểm
Bài 1: Giải phương trình
a/ 2×2 + 3x – 5 = 0
(a = 2; b =3; c = -5)
*Có dạng a + b + c = 0 0.5đ
Phương trình có nghiệm x1 = 1 ……….1,0 đ
x2 =……….1,5 đ
b/ (1)
Đặt x2 = t (t0)….0.25 đ
(1) t2 + t- 2 = 0 ……0.25 đ
Giải pt ta được t1= 1 (TMĐK) …….0.25đ
t2 = -2 (loại)……….0.25đ
với t = 1 thì x2 = 1 x =1 0.5 đ
Bài 2: ( 4.0 đ) Cho phương trình x 2 + 2x + m = 0
a/ Tìm m để phương trình có nghiệm kép
…. 0.5 đ
Để phương trình có nghiệm kép thì …..1.5 đ
b/ …. 1.0 đ

…….1.0 đ

Hỏi và đáp