KT 15′ phan da thuc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KT 15′ phan da thuc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số 7
Thời gian: 15 phút

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng:
Thu gọn đơn thức là:
A. 10t4z3x B. -10t3z4x C. 10t3z4x D. -10t3z4x2
2. Có bao nhiêu nhóm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. Cho đa thức M= x6 +x2y3 – x5 + xy – xy4 – x6 . Bậc của đa thức M là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
4. Thu gọn biểu thức: A = 5x3y2 + 3x3y2 – 4x3y ta được kết quả là:
A. x3y2 B. 5 x3y2 C. 4 x3y2 D. Một kết quả khác

Bài 2: Cho hai đa thức:
A = 4x2y – 7xy2 – 5y3 + x3 – 6x2y + 4xy2
B = x2y + 2xy2 – x3 – 5y3 – 2
a. Thu gọn đa thức A
b. Tính A + B.
c. Tính A – B.

Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.