KT 15 PH LAN 2 SO 6 DAY DU – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 15 PH LAN 2 SO 6 DAY DU, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 15ph – Tiết 36
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Số học – Lớp: 6
BÀI TRA 15 PHÚT SỐ 2
(Dành cho lớp chọn 6-1; 6-2)
I-MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Cấp độ
Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL
TL

1. Số nguyên tố
Nhớ số nguyên tố nhỏ hơn 10
Biết phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2,0
1
2,0

2
4,0
40%

2.Tìm ƯC và ƯCLN của hai hay nhiều số

Biết xác định và tìm ƯCLN của hai số
Chứng tỏ được hai số nguyên tố cùng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0
20%
1
1,0
10%
2
3,0
30%

3.Tìm BCNN của hai hay nhiều số

Biết tìm BCNN của hai số
Tìm được BC thông qua BCNN

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0
20%
1
1,0
10%
2
3,0
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
2,0
20%
1
2,0
20%
2
4,0
40%
2
2,0
20%
6
10,0
100%

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 15 ph (Tiết 36)
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Số học – Lớp: 6
Họ và tên HS:

…………………………………
Lớp: ……..
Điểm:

Lời phê:

ĐỀ:

Câu 1: Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 10 (2 điểm)
Câu 2: Cho a = 15; b = 50 (7 điểm)
ƯCLN (a,b).
Tìm BCNN (a,b).
Tìm ước chung lớn hơn 2 của a và b.
Câu 3: Cho n là số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng tỏ 2n +3 và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 15ph – Tiết 36
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Số học – Lớp: 6

III. Đáp án và hướng dẫn chấm:

Câu
Nội dung
Điểm

1
Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2; 3; 5; 7
(Mỗi số đúng được 0,5 điểm)
2,0

2
Phân tich các số ra thừa số nguyên tố:

15 = 3 . 5
50 = 2 . 52
1,0
1,0

a) ƯCLN (a,b) = 5
2,0

b) BCNN (a,b) = 2 . 3 . 52 = 150
2,0

c) ƯCLN (a,b) = 5 ƯC (a,b) =
Vậy: Ước chung lớn hơn 2 của hai số a và b là : 5
0,5

0,5

3
Gọi d là ước chung của hai số 2n + 3 và n + 1
Ta có : 2n + 3 d và n +1 d
Hay: 2n + 3 d và 2(n +1) d
Do đó : 2n +3 – 2(n + 1) = 2n + 3 – 2n – 2 = 1 d
Suy ra: d = 1
Vậy: 2n +3 và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau
0,25

0,25

0,25

0,25

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 15ph – Tiết 36
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Số học – Lớp: 6
BÀI TRA 15 PHÚT SỐ 2
(Dành cho lớp 6-3;4;5;6)
I-MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Cấp độ
Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.