KT 15 Hình 9.Chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT 15 Hình 9.Chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs thanh hồng
Họ, tên:………………………………………..
Lớp :
Thanh Hồng, ngày tháng năm 2012
bài Kiểm tra
Môn : Toán ( Thời gian: 15 phút)

Đề Bài
Câu 1 ( 2đ) Các khẳng định sau đúng (Đ) hay sai (S)?
Cho α, β là góc nhọn
1/ tan α = cot β (với α + β = 900)
2/ cos α 1
3/ sin α – sin β = 0
4/ + = 1
Câu 2(2đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm, AC = 4cm. Tính sinB; SinC; tanC
Câu 3 (5đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 420 và BC= 14cm.
Câu 4 (1đ) Cho = , (Không dùng máy tính)
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.