KT 15′ Đại số 8_HK2_Tiết 62 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về KT 15′ Đại số 8_HK2_Tiết 62, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NÀ TẤU
Ngày kiểm tra:…../…../2009
Họ và tên:……………………………………….
Lớp 8A…
KIỂM TRA 15`
Môn: Đại số – Tiết theo PPCT: 62

Đề : 1
ĐIỂM

ĐỀ BÀI

Câu 1 (4 điểm): Giải bất phương trình sau:
a, 3x > 2
b, 5x – 4 0
Câu 2 (6 điểm): Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(x – 3)2 < x2 – 3

BÀI LÀM

TRƯỜNG THCS NÀ TẤU
Ngày kiểm tra:…../…../2009
Họ và tên:……………………………………….
Lớp 8A…
KIỂM TRA 15`
Môn: Đại số – Tiết theo PPCT: 62

Đề : 2
ĐIỂM

ĐỀ BÀI

Câu 1 (4 điểm): Giải bất phương trình sau:
a, 2x > 5
b, 3x – 7 0
Câu 2 (6 điểm): Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(x – 2)2 < x2 – 4

BÀI LÀM

TRƯỜNG THCS NÀ TẤU
Ngày kiểm tra:…../…../2009
Họ và tên:……………………………………….
Lớp 8A…
KIỂM TRA 15`
Môn: Đại số – Tiết theo PPCT: 62

Đề : 3
ĐIỂM

ĐỀ BÀI

Câu 1 (4 điểm): Giải bất phương trình sau:
a, 5x > 6
b, 6x – 7 0
Câu 2 (6 điểm): Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(x + 2)2 < x2 – 5

BÀI LÀM

Hỏi và đáp