KT 15′ ( 10 mã đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT 15′ ( 10 mã đề), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC
TRƯỜNG THCS AN NINH

( Đề có 2 trang )
KIỂM TRA TOÁN – NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TOÁN – 7
Thời gian làm bài : 15 Phút

Họ tên :……………………………………………………… Số báo danh : ……………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết quả phép tính là :

A. B. C. D.
Câu 2:

A. B.
C. -6 D.
Câu 3: =
A. B. C. D.
Câu 4: Giá trị của biểu thức : | – 3,4 | : | +1,7 | – 0,2 là :

A. 1,8 B. – 1,8 C. – 2,2 D. 0
Câu 5: Số x mà 2x = (22)3 là :
A. 6 B. 8 C. 5 D. 26
Câu 6: =
A. B. C. D.
Câu 7: Cho | x | = thì
A. x = 0 hoặc x = B. x = hoặc x = –
C. x = D. x =
Câu 8:

A. B. C. -1 D.
Câu 9: Số x mà : x : là :
A. B. C. D.
Câu 10: – 0,35 .
A. -1 B. -10 C. -1004 D. – 0,1

PHẦN TỰ LUẬN (5 đ)
1 , Thực hiện phép tính:
a, b)
Bài 2: Tìm x biết :

Bài 3: So sánh các cặp số sau:
290 và 536

—— HẾT ——

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.