KT 1 tiết Toán 8 -2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 1 tiết Toán 8 -2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT TP …
TRƯỜNG THCS …

ĐỀ A.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – N H: 2011 – 2012
Môn Đại Số – Lớp 8
Thời gian 45 phút-Ngày Kiểm tra ..-03-2012

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Lựa chọn đáp án đúng

Câu 1: Phương trình x -7 = 0 có tập nghiệm S là:
A) – 7 B) 7 C) D) 0; 7

Câu 2: Phương trình 2y + m = y – 1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng:
A) 3 B) 4 C) – 4 D) 8

Câu 3: Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình:
A) 3×2 + y = 0 B) 3x + 2 = 0 C) 0x + 1 = 0 D) = 0

Câu 4: Phương trình (2x – 3)(x + 2) = 0 có tập nghiệm S là:
A) ; -2 B) -2; 3 C) D) – 2

Câu 5: Điều kiện của a để (a – 5 )x + b = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn x là :
A) a ≠ 0 B) a ≠ 2 C) a ≠ 3 D) a ≠ 5

Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình: là:
A) x 3 hoặc x 2 B) x 3 và x 2 C) x 2 D) x 3

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 đ) Giải các phương trình sau:
11 – 2x = x – 1

3)

Câu 2: (3 đ ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi từ A đến B, với vận tốc 30 km/h. Lúc từ B về A, người đó đi với vận tốc 25 km/h. Do đó thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 12 phút. Tính quãng đường AB

Câu 3: (1 đ ) Giải phương trình sau.

PHÒNG GD & ĐT TP …
TRƯỜNG THCS …

ĐỀ B.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – N H: 2011 – 2012
Môn Đại Số – Lớp 8
Thời gian 45 phút-Ngày Kiểm tra ..-03-2012

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Lựa chọn đáp án đúng

Câu 1: Phương trình x + 8 = 0 có tập nghiệm S là:
A) – 8 B) 8 C) D) 0; 8

Câu 2: Phương trình 3y – m = y – 1 nhận y = 2 là nghiệm khi m bằng:
A) 3 B) 4 C) 5 D) – 5

Câu 3: Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình:
A) 3y2 + 5 = 0 B) x + = 0 C) 0x + 1 = 0 D) = 0

Câu 4: Phương trình (3x – 2)(x – 2) = 0 có tập nghiệm S là:
A) ; -2 B) -2; 3 C) D) ; 2

Câu 5: Điều kiện của a để (3 – a )x + b = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn x là :
A) a ≠ 0 B) a ≠ 2 C) a ≠ 3 D) a ≠ –3

Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình: là:
A) x –5 B) x –5 và x 3 C) x 3 D) x –5 hoặc x 3

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 đ) Giải các phương trình sau:
–3 – 2x = x – 11

3)

Câu 2: (3 đ ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi từ A đến B, với vận tốc 30 km/h. Lúc từ B về A, người đó đi với vận tốc 35 km/h. Do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 12 phút. Tính quãng đường AB

Câu 3: (1 đ ) Giải phương trình sau.

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.