KT 1 tiết Hình 9(nămhojc-2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT 1 tiết Hình 9(nămhojc-2012), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs xuân canh
đề kiểm tra 45 phút
Môn : Hình 9

Đề 1:
I. TRẮC NGHIỆM : (3đ)
Câu 1 : Cho AOB = 600 trong (0; R). Số đo cung nhỏ AB bằng
A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200
Câu 2 : Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O; R) và có Â = 800. Vậy số đo góc bằng:
A. 800 B. 900 C. 1000 d. 1100
Câu 3 : Cho hình vẽ. Biết sđ MQ (nhỏ) = 300. sđ PN (nhỏ) = 500. Ta có số đo PIN bằng :
A. 300 C. 500
B. 400 D. 800

Câu 4 : Cho hình vẽ. Biết sđ EC = 1100. sđ AB = 400. Ta có số đo ADC bằng :
A. 350 C. 750
B. 400 D. 700

Câu 5: Công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung n0 là:
A. S = B. C. D.
Câu 6: Công thức tính độ dài cung tròn bán kính R, cung n0 là:
A. l = B. C. D.

II. Tự luận : (7đ)
Bài 1 : Cho (ABC Â = 600 nội tiếp trong đường tròn (O; 2cm).
Tính Sđ BC
Tính độ dài cung BC.
Bài 2 : Cho đường tròn (O), đkính AB điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = vẽ MN (AB tại I. Goi C là điểm thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B, AC cắt MN tại E
Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được.
Chứng minh AM2 = AE.AC
Chứng minh MA là tia tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp (CME

Trường thcs xuân canh
đề kiểm tra 45 phút
Môn : Hình 9

Đề 2: I. LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM : (3đ)
Câu 1 : Cho góc BAC = 300 là góc nội tiếp chắn cung BC trong (O, R). Số đo cung nhỏ BC bằng :
A. 150 B. 300 C. 600 D. 750
Câu 2 : Cho hình vẽ. Biết AIC = 200.
Ta có (sđ AC – sđ BD) bằng :
A. 200 C. 400
B. 300 D. 500

Câu 3 : Cho hình vẽ. Biết sđ MN = 800.
Ta có số đo góc xMN bằng :
A. 400 C. 1200
B. 800 D. 1600

Câu 4: Công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung n0 là:
A. S = B. C. D.
Câu 5: Công thức tính độ dài cung tròn bán kính R, cung n0 là:
A. B. C. l = D.

Câu 6 : Cho tứ giác MNPQ nội tiếp (O; R) và có =500 và = 1100. Vậy số đo của:
A. = 800 và = 1000 C. = 700 và = 1300
B. = 1000 và = 800 D. = 1300 và = 700

I. BÀI TOÀN : (7đ)
Bài 1 : Cho (O; 2cm) và Sđ AB = 600
a. Tính độ dài cung AB.
Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi 2 bán kính OA, OB và cung AB
Bài 2 : Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, bán kính OC⊥ AB. Gọi M là điểm thuộc cung BC, AM cắt OC tại N. Vẽ DC ⊥ AM. Chứng minh
a) Tứ giác MNOB, AODC nội tiếp
b) AM. AN = AO.AB

Hỏi và đáp